درمان سرطان پروستات شامل پرتودرمانی و تزریق داروهایی بمنظورکاهش تستوسترون است.  زیرا هورمون تستوسترون تومورسرطانی را تغذیه می کند.
 

یک بیمار57 ساله مبتلا به سرطان پروستات که به مدت سه ماه هورمون درمانی شده است می گوید:  عوارض این درمان شامل گرگرفتگی،  تعریق شبانه،  گریه ناگهانی و نداشتن میل جنسی است.
او می گوید که میل جنسی بسیارقوی داشته و ازدست دادن آن برایش بسیارسخت است.  

 

درمان سرطان پروستات همیشه با عوارض جانبی احتمالی همراه می باشد.  حتی اگرسرطان درمراحل اولیه خود باشد،  بیمارتحت تأثیرعوارض روحی - روانی آن ازجمله استرس که ازپیش آمدهای متعاقب سرطان است،  قرارخواهد گرفت.
 

درمانهای تهاجمی مانند جراحی،  پرتو درمانی،  براکی تراپی وهورمون درمانی می تواند عوارض جانبی کوتاه مدت داشته باشد که باعث بروزمشکلات زیرمی شود:
•     مشکلات جنسی مانند ناتوانی جنسی،  مشکل نگه داشتن نعوظ یا نرسیدن به اوج لذت جنسی و یا از دست دادن میل جنسی
•    نشت ادرار یا مدفوع
•    تکرر و سوزش  ادرار 
•    اسهال یا یبوست
•    ضعیف شدن استخوانها

 

احتمال دارد پس ازدرمان سرطان پروستات مشکلات جنسی ازبین نرود.  اگربیمارمشکل نعوظ و یا نگه داشتن نعوظ داشته باشد ممکن است با مصرف دارو بهبودی حاصل کند.  اما آسیب عصبی درنتیجه عمل جراحی و یا ازدست دادن میل به برقراری رابطه جنسی بسختی مداوا می شوند.

مشکلات مثانه و روده
پس ازعمل جراحی ممکن است بیماردچاربی اختیاری ادراریا مدفوع بشود.  انجام ورزش برای تقویت عضلات مجرای ادرار به درمان کمک خواهد کرد.  

مشکلات استخوانی
هورمون درمانی ممکن است باعث تضعیف استخوانها بشود.  دراینصورت:
•    از مکمل های ویتامین A، ویتامین D و کلسیم استفاده کنید.  انتخاب مکمل با منیزیم و فسفربه تقویت استخوان های شما کمک می کند.
•    انجام 45 دقیقه ورزش روزانه می تواند استخوانها را تقویت کند.

آرامش روحی و روانی
مراحل درمان سرطان پروستات و عوارض جانبی آن باعث احساس افسردگی و درماندگی دربیماربشود.  بهتراست کارهایی انجام دهید که احساس خوبی به شما بدهد و آرامش بهمراه داشته باشد.  شرکت درگروه های حمایتی نیزبسیارمؤثراست.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران