در سرطان سينه، اندازه تومور و گستردگی آن، از اصلی ترین عوامل در درمان محسوب ميشوند. تشخیص زودهنگام سرطان سینه شانس موفقیت درمان را تا حد بسیار زیادی بالا میبرد. بدون شك، آموزش های خودآزمایی سرطان سينه، سالانه جان هزاران نفر را از مرگ نجات می دهد و مطمئنا با فراگير شدن این آموزش ها، افراد بیشتری از شانس یک زندگی سالم برخوردار خواهند شد.

خودآزمايي سرطان سينه 5 مرحله دارد. شما به راحتي با يادگيري اين مراحل و انجام آنها در منزل ميتواند از بروز سرطان سينه پيشگيري نماييد، يا در صورت سرطاني بودن سينه، از پيشروي و بدخيم شدن آن ممانعت نماييد.

 

مرحله 1

مقابل آينه بايستيد و دستهاي خود را به كمر بزنيد. اندازه، شكل و رنگ سينه را به دقت نگاه كنيد، همگي اين موارد بايد مانند گذشته باشد و تغييري نكرده باشند. اندازه سينه بايد با يكديگر برابر باشند و تورمي ديده نشود. 

در صورتيكه هريك از تغييرات زير را مشاهده ميكنيد، به پزشك مراجعه نماييد:

-    فرو رفتگي، چين خوردگي يا برآمدگي پوست

-    تغيير جهت يا برگشتن نوك سينه (بجاي بيرون زدن از سينه، به داخل فرو رفته باشد)

-    قرمزي، درد، التهاب پوست يا تورم

 

مرحله 2

دستهاي خود را مقابل آينه بالا ببريد و به همان تغييراتي كه در بالا ذكر شد، مجددا نگاه كنيد.

 

مرحله 3

در حاليكه مقابل آينه ايستاده ايد، دقت كنيد كه آيا مايعي از نوك سينه هايتان ترشح ميگردد. اين مايع ممكن است آبكي، مانند شير، زرد رنگ يا خوني باشد.

 

مرحله 4

روي سطحي دراز بكشيد و با استفاده از دست راست، سينه چپ و سپس با دست چپ، سينه راست خود را لمس كنيد. دو انگشتتان را بهم بچسبانيد و با فشار ملايمي، سطح سينه را ماساژ دهيد. حركت دستتان بايد بصورت دوراني باشد. سپس همه جهات سينه را از بالا به پايين (از استخوان ترقوه تا بالاي معده) و از طرفين (از زير بغل تا شكاف سينه) بررسي نماييد.

اين حركت را تا جايي انجام دهيد كه كل سينه را پوشش دهد. ميتوانيد اين حركت را از نوك سينه آغاز كنيد. انگشت خود را روي نوك سينه قرار داده و بصورت دوراني حلقه هاي بزرگ و بزرگتر ايجاد كنيد تا به لبه بيروني سينه برسيد. همچنين ميتوانيد انگشت خود را بصورت عمودي روي سطح سينه، از بالا به پايين حركت دهيد؛ اين روش، بهترين روش براي زنان محسوب ميگردد. از لمس كردن بافت تمام قسمت هاي سينه اطمينان حاصل نماييد. اين بدان معناست كه در برخي نواحي سينه، فشار كمتر و در برخي قسمت هاي ديگر، فشار بيشتري نياز است. فشار بايد تا حدي باشد كه قادر باشيد  قفسه سينه خود را لمس كنيد.

 

مرحله 5

در حاليكه ايستاده يا نشسته ايد، سينه خود را لمس كنيد. براي بسياري از زنان ساده ترين روش براي انجام اين كار، هنگاميست كه سطح پوست خيس و لغزنده است. بنابراين بهترين مكان براي انجام اين كار، حمام است. در اين روش نيز دقيقا همان حركت هايي كه در مرحله 4 شرح داده شد را انجام دهيد.

 

در هر 5 مرحله، در صورت رويت هريك از تغييرات فوق الذكر، به پزشك مراجعه نماييد.

 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران