مازوخیسم نوعی تمایل غیر طبیعی برای تحقیر شدن یا مورد آزارهای جسمی قرار گرفتن است. در ادامه به بررسی علائم، علت ها و درمان این بیماری می پردازیم. 
علائم مازوخیسم 
•    فرد تمایل شدید و غیر طبیعی به تحقیر شدن و مورد آزار قرار گرفتن دارد. 
•    زمان زیادی را صرف فکر کردن به تحقیر شدن یا آسیب های جسمی می کند. 
•    به روش های مختلف دچار توهمات جنسی شدید می شود. 
•    میل جنسی شدید دارد که مورد آزارهای جنسی قرار بگیرد. 
درمان مازوخیسم 
روش های درمانی موجود برای بیماری مازوخیسم عبارتند از روانکاوی، هیپنوتیزم، رفتار درمانی، شناخت درمانی و دارو درمانی. معمولا این بیماری تحت درمان قرار نمی گیرد مگر اینکه شرایط بیمار وخیم و مشکل آفرین باشد. اکثر این بیماران شرایط خود را پذیرفته و سعی می کنند به یک روش مناسب به ارضا برسند، اما در صورت تمایل به درمان می توانند از روش های نام برده استفاده کنند. 
علت بروز مازوخیسم
هیچ تئوری قابل قبولی در مورد علت بروز مازوخیسم جنسی یا سادومازوخیسم وجود ندارد. با این حال برخی تئوری ها وجود انحرافات جنسی را علت این امر بیان می کنند. این تئوری بیان می کند که انحرافات جنسی به دلیل سرکوب شدن توهمات جنسی نادرست بروز می کنند. این سرکوب شدن ها باعث می شوند توهمات جنسی قوی تر شوند. در نهایت زمانی که به مرحله اجرا گذاشته می شوند، فرد دچار تنش و هیجان قابل توجهی می شود. در مورد مازوخیسم جنسی، رفتارهای خود آزارانه به طور جدایی ناپذیر با رفتارهای جنسی ارتباط دارند. این اعتقاد نیز وجود دارد که افراد مبتلا به مازوخیسم در حقیقت تمایل دارند که نقش حاکم را داشته باشند که منجر به بروز تضاد شده و در نهایت فرد بیمار تسلیم و مطیع می شود. 
نظریه دیگر این است که مازوخیسم نوعی فرار محسوب می شود. از طریق عملی کردن توهمات خود، فرد بیمار حس جدید و متفاوت پیدا خواهد کرد. روانشناسان معتقدند که وقایع ناگوار دوران کودکی ( به عنوان مثال سوء استفاده جنسی) یا برخی تجارب کودکی منجر به نمودهای رفتاری بزرگسالی خواهد شد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران