پاپ اسمير، يك تست سريع و آسان جهت بررسي تغييرات سلول هاي دهانه رحم كه ممكن است منجربه سرطان مهاجم دهانه رحم گردد، ميباشد. سرطان دهانه رحم نوعي بيماريست كه در آن سلول هاي طبيعي دهانه رحم دچار تغيير شده و به شكل تومور تكثير ميشوند.

بسياري از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم، بطور منظم تست پاپ اسمير را انجام نداده اند. بنابراين انجام اين تست، هر 2 سال يكبار از درجه اهميت بالايي برخوردار است. از اين طريق، تغييرات غيرطبيعي در سلول ها در مراحل اوليه تشخيص داده ميشود، و در صورت لزوم، براي پيشگيري از سرطاني شدن آنها، روش هاي درماني ارائه ميگردد.

انجام منظم و دوره اي تست پاپ اسمير، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم را 96% كاهش ميدهد.

سرطان دهانه رحم در اثر ويروسي بنام ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) بوجود مي آيد.

از سال 1991 تا كنون، تعداد تلفات سرطان دهانه رحم در زنان به نصف كاهش يافته است.

چنانچه در حال حاضر در سن 18 تا 69 سالگي بسر ميبريد و از لحاظ جنسي نيز فعال هستيد، حتي در صورتيكه واكسن سرطان دهانه رحم را نيز تزريق كرده ايد، بايد بطور منظم اين تست را انجام دهيد. تست پاپ اسمير، بهترين روش در پيشگيري از سرطان دهانه رحم تا پيش از بروز آن تلقي ميشود.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران