توبكتومي روشي براي پيشگيري از بارداري محسوب ميشود كه تنها مختص زنان ميباشد. در اين مقاله شما را با اين روش آشنا خواهيم كرد.

 

تعريف كلي توبكتومي

توبكتومي عمل جراحي است كه در آن، جهت پيشگيري از بارداري بخش كوچكي از لوله هاي رحم (لوله هاي فالوپ) برداشته ميشوند.

 

روش كار در توبكتومي

توبكتومي به بستن يا بريدن بخش كوچكي از لوله هاي فالوپ اطلاق ميگردد. اين لوله ها تقريبا با 10 سانتي متر طول، داخل شكم زنان قرار گرفته و از هر دو طرف به رحم متصل شده اند. اين لوله ها از يك سو به داخل رحم و از سويي ديگر به تخمدان ها متصلند. وظيفه اصلي لوله هاي فالوپ، حمل تخمك پس از آزاد شدن، به داخل رحم و كمك براي بارورسازي آن است.
در طول عمل توبكتومي، جراح از طريق ايجاد برشي روي شكم، و با استفاده از روش لاپاروسكوپي (جراحي با حداقل تهاجم) به لوله هاي فالوپ دسترسي پيدا ميكند. سپس لوله ها قطع و مسدود (گره خورده) شده يا در نقطه اي مشخص گيره اي قرار داده ميشود. در نتيجه عبور تخمك ها به داخل رحم متوقف ميگردد. 

اين عمل جراحي از امكان بارداري هاي متعدد پيشگيري بعمل مي آورد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران