هورمون تستوسترون قطعاً  عامل اصلی برای رشد عضلانی درمردان است.  تحقیقات نشان داده است که استروئیدهای آنابولیک که سطح تستوسترون را افزایش می دهند،  اگربه مردان جوان و سالم داده شود،  باعث رشد عضلانی و کاهش چربی بدون انجام تمرینات ورزشی می شود.  پس نتیجه می گیریم که هرچه سطح تستوسترون بالاترباشد رشد عضلات بیشترو حجم چربی کمترخواهد بود.
دریافت میزان کافی ازاستروئیدهای خاص باعث بالارفتن سطح تستوسترون می شود اما اگربطورمنظم با وزنه تمرین کنید مسلماً درمقایسه با مصرف دارو رشد عضلانی بهتری خواهید.
بهتراست بدانید که نوسانات سطح تستوسترون بررشد عضلانی تأثیری نمی گذارد.  البته که وقتی سطح تستوسترون ازحد نرمال بالاترمی رود موجب می شود احساس بهتری داشته باشید و تمایلات جنسی نیزافزایش می یابد اما تأثیری برروی رشد عضله ندارد.
دریک مطالعه پزشکان به مدت 20 هفته به مردان سالم و جوان مقدارمتغیری ازتستوسترون همراه با داروهای مهارکننده تستوسترون طبیعی دادند.
نتیجه ای که محققان ازاین تحقیق گرفتند این بود که تا زمانی که سطح تستوسترون درمحدوده طبیعی فیزیولوژیک بود،  رشد عضلانی تغییرچندانی نکرد.  اما با افزایش سطح تستوسترون تا 20 ال 30 درصد ،  رشد عضلانی نیزافزایش یافت.  
درست است که وزنه برداری تأثیرقابل توجهی بررشد عضلات دارد اما رابطه بین تستوسترون ورشد عضلات کل بدن قابل ملاحظه است.
 نکته قابل اهمیت این است که وقتی افراد بتوانند سطح تستوسترون را بطورطبیعی افزایش دهند چرا باید استروئید مصرف کنند.  
البته مردانی که ازسطح پایین تستوسترون برخوردارند ازاین قاعده مستثنا هستند و باید این میزان را به حد طبیعی برساند و درنتیجه این مداوا شخص متوجه بهبود دررشد عضلات،  افزایش میل جنسی ،  عملکردهای شناختی و غیره خواهند شد.
گرچه مکانیسم های دقیق این عملکرد هنوزبدرستی شناخته نشده است اما تحقیقات نشان داده است که تستوسترون مانع ازتشکیل سلولهای چربی می شود و پایین بودن سطح تستوسترون عاملی برای چاقی محسوب می شود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران