احتمال ابتلای مردانی که تعداد اسپرم آنها کمترازحد معمول می باشد،   به بیماریهای متابولیک مانند دیابت یا پوکی استخوان بیشتراست.  
سوخت و سازبدن یک واکنش شیمیایی است که درسلولهای بدن صورت می گیرد و ازانرژی چیزهایی مانند مواد غذایی استفاده می کند.  بیماریهای متابولیک با این پروسه تداخل دارند.  

 

حدود 15% اززوجها دچارناباروری هستند و نیمی ازاین ناباروریها به علت ناباروربودن مردها است.  مطالعاتی که درگذشته انجام شده است نشاندهنده این امراست که مردانی که دچارناباروری غیرقابل توضیح هستند،   مایع منی آنها کیفیت پایین و عمرکوتاه دارد.
 

هنوزمشخص نیست که آیا پایین بودن سطح تستوسترون درمردان جوان درمقایسه با سالمندان ارتباطی با پوکی استخوان و بیماریهای متابولیک بدن دارد یا خیر. 
 

برای پی بردن به این موضوع محققان سطح هورمونهای جنسی و قند خون و همچنین تراکم استخوان را دراین افراد اندازه گیری کردند.
سطح تستوسترون مردانی که دچارمشکل ناباروری بودند ده برابرپایینترازافراد عادی بود.

 

یک سوم مردانی که تستوسترون پایین و مشکلات ناباروری داشتند ، درمقایسه با مردان سالم،   قند خون بالا و سطح پایینی ازمواد معدنی استخوان داشتند.  
 

این مردان همچنین درمقایسه با مردان سالم،  درمعرض بالا رفتن تری گلیسیرید  و مقاومت کم به انسولین و افزایش خطرابتلا به سندرم متابولیک  قراردارند.  
 

با توجه به خطرابتلا به دیابت درمردانی که سطح تستوسترون پایینی دارند،  بهتراست افراد چاق بیشتربه فعالیت بدنی پرداخته و برای پایین آوردن وزن خود تلاش کنند.
 

برای اجتناب ازابتلا به بیماریهای متابولیک درمان با تستوسترون لازم است.  البته اگرزوج درحال دریافت  درمانهای دیگری هستند نباید ازاین روش برای آنها استفاده شود تا مشکلی درتولید اسپرم بوجود نیاید والبته توجه داشته باشید که هنوزثابت نشده است که درمان با تستوسترون به برطرف شدن مشکلات سوخت و سازو تراکم مواد معدنی دراستخوانها کمک می کند. 
 

بوجود آمدن مشکلاتی مانند سندرم متابولیک،   دیابت نوع 2  و بیماریهای قلبی-عروقی درمردان مسن دراثرپایین امدن سطح تستوسترون امری طبیعی است.  
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران