شوک در نتیجه رویداد ناخوشایند، گرمازدگی، از دست دادن خون، یک واکنش حساسیتی، عفونت شدید، مسمومیت، سوختگی شید یا دیگر عوامل بروز کند. وقتی که فرد به هر دلیل دچار شوک شده، خون و اکسیژن کافی به اندام بدن وی نمی رسد. این حالت اگر درمان نشود باعث آسیب جدی به اندام یا حتی مرگ می شود. 
علائم شوک براساس علت و شرایط آن متفاوت می باشند که عبارتند از: 
•    پوست سرد 
•    پوست رنگ پریده 
•    نبض شدید 
•    نفس کشیدن سریع
•    تهوع و استفراغ
•    بزرگ شدن مردمک چشم ها 
•    سرگیجه یا ضعف
•    تغییر وضعیت ذهنی و رفتاری، مانند لرز و اضطراب 
زمان مراجعه به اورژانس 
اگر فکر می کنید فردی دچار شوک شده بلافاصله به نزدیکترین مرکز اورژانس اطلاع دهید و سپس اقدامات زیر را انجام دهید: 
•    شخص را روی زمین دراز کرده و پاهای وی را کمی بالاتر قرار دهید. اگر این کار باعث درد یا مصدومیت می شود از انجام آن خودداری کنید. 
•    شخص را ثابت نگه دارید و وی را حرکت ندهید، مگر نیاز باشد. 
•    اگر شخص دارای علائم حیاطی نیست، CPR (احیا قلبی و ریوی) را آغاز کنید. 
•    لباس های تنگ و چسب را آزاد کنید و در صورت نیاز وی رابا پتو بپوشانید. 
•    به فرد اجازه ندهید چیزی بخورد یا بنوشد. 
•    اگر شخص دچار استفراغ شد یا خونریزی از دهان وی مشاهده کردید، وی را به پلو بخوابانید تا از خفگی او جلوگیری کنید. اگر فکر می کنید فرد دچار آسیب های نخاعی شده او را حرکت ندهید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران