تأثیرسبک زندگی در ناباروری مردان

  • هیجانات، تنش های روحی و روانی و روابط استرسی موجب کاهش تولید اسپرم می شوند.
  • کمبود ویتامینها و چاقی با ناباروری مردان درارتباط است.
  • استفاده بیش ازحد ازالکل و مواد مخدر، بخصوص دخانیات و استروئیدهای آنابولیک باعث کاهش تعداد اسپرم می شوند. ماری جوانا و کوکائین هم درناباروری موقت تأثیردارند.

تاثیر محیط زیست در ناباروری مردان

قرارگرفتن درمعرض عناصر مضر زیست محیطی می تواند به ناباروری منجرشود:

  • استفاده مکرر ازلپ تاب درنزدیکی بیضه و همچنین سونا و وان داغ می توند موجب افزایش دمای بیضه و کاهش عملکرد اسپرم بشود.
  • یک مطالعه جدید رابطه میان افزایش استفاده ازتلفن همراه و کاهش تعداد اسپرم را مطرح کرده است.
  • ارتباط ناباروری مردان با آفت کش ها ، قرارگرفتن درمعرض سرب و دیگرمواد شیمیایی. بسیاری ازاین مواد شیمیایی کارکرد غدد درون ریز را مختل کرده و عملکرد طبیعی هورمونها را قطع می کنند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران