روش هاي اورژانسي پيشگيري، روش هايي هستند كه تا 5 روز پس از مقاربت ميتوانند انجام شوند تا از بارداري جلوگيري شود. اين روش ها در مقاربت هاي محافظت نشده، موفق نبودن ساير روش هاي پيشگيري (مانند فراموش كردن مصرف قرص و پاره شدن كاندوم) و تجاوز مورد استفاده قرار ميگيرد.

روش هاي اورژانسي پيشگيري از بارداري فقط در روزهاي اوليه پس از مقاربت و تا پيش از آزاد شدن تخمك از تخمدان و بارور شدن، موثر واقع ميگردد. اين روش ها پس از باروري هيچ خللي در بارداري ايجاد نكرده و آسيبي به جنين درحال رشد وارد نميسازند.

 

موارد كاربرد روش هاي اورژانسي پيشگيري از بارداري

پيشگيري از بارداري اورژانسي در موقعيت هاي زير كاربرد دارد:

-    زمانيكه هيچ پيشگيري در مقاربت صورت نگرفته است.

-    در موارد تجاوز يا روابط جنسي اجباري كه زن در آن نتوانسته از هيچ روش پيشگيرانه اي استفاده كند.

-    هنگاميكه ساير روش هاي پيشگيري از بارداري موفقيت آميز نبوده است، از جمله:

 •     پاره شدن يا در آمدن كاندوم يا استفاده نادرست از آن

 •     فراموش كردن مصرف قرص پيشگيري از بارداري براي بيش از 3 مرتبه

 •     تاخير در مصرف قرص هاي پروژستروني (ميني پيل) پس از گذشت 3 ساعت

 •     تاخير در مصرف قرص هاي حاوي دزوژسترل پس از گذشت بيش از 12 ساعت

 •     تاخير در تزريق آمپول يك ماهه پيشگيري از بارداري پس از گذشت بيش از 2 هفته

 •     تاخير در تزريق آمپول سه ماهه پيشگيري از بارداري (دپو مدروكسي پروژسترون استات) پس از گذشت بيش از 4 هفته

 •     تاخير در تزريق ماهانه آمپول تركيبي استروژن و پروژسترون پس از گذشت بيش از 7 روز

 •     تاخير در قرار دادن حلقه (رينگ) هورموني يا پچ پوستي، يا برداشتن زودهنگام آنها

 •     شكستن، پاره شدن و عدم قرار دادن كلاهك رحم، يا برداشتن زودهنگام آن

 •     خارج نكردن آلت تناسلي مرد از واژن حين انزال

 •    پيش بيني غلط دوره پريود و محاسبه نادرست سيكل

 •     خارج شدن دستگاه آي يو دي (IUD) يا ايمپلنت پيشگيري از بارداري هورموني

 

انواع روش هاي اورژانسي پيشگيري از بارداري

در پيشگيري از بارداري اورژانسي 3 روش وجود دارد:

-    قرص هاي پيشگيري از بارداري اورژانسي (ECP)

-    قرص هاي خوراكي ضد بارداري تركيبي يا استفاده از روش Yuzpe (همان روش قرص های HD)

-    دستگاه هاي داخل رحمي مسي آي يو دي (IUD)

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران