آمپول هاي سيكلوفم و مزيگينا حاوي هورمون هاي مصنوعي استروژن و پروژسترون هستند. اين هورمون ها با سركوب غده هيپوفيز سبب توقف تخمك گذاري از تخمك ميشوند. بدون حضور تخمك، بارداري غيرممكن است. اين آمپول ها همچنين سبب ايجاد تغييرات در ديواره رحم و مخاط دهانه رحم ميشوند. با تغيير مخاط دهانه رحم، استروژن و پروژسترون، دسترسي اسپرم را به تخمك دشوار ميسازند.

آمپول هاي سيكلوفم و مزيگينا هر يك ماه يكبار جهت پيشگيري از بارداري تزريق ميشوند و از اينرو به آمپول هاي يك ماهه معروفند. بنابراين براي پيشگيري بهتر بايد هر ماه به مراكز درماني مراجعه نماييد. اين آمپول ها در فاصله هر 28 تا 30 روز تزريق ميشوند. چنانچه بيش از 33 روز بين تزريق ها فاصله بيافتد، تزريق اين آمپول ها امري بيهوده است. معمولا اولين تزريق اين آمپول ها ظرف مدت 5 روز اوليه قاعدگي، 7 روز پس از توقف مصرف قرص هاي ضد بارداري، يا 11 تا 13 هفته پس از آخرين تزريق دپو مدروكسي پروژسترون استات (DMPA يا آمپول سه ماهه) ارائه ميگردد.

چنانچه زنان سيكلوفم و مزيگينا را سر موعد تزريق كنند، تا 99% موثر واقع ميشوند. اين بدان معناست كه اگر 100 زن از اين آمپول ها استفاده نمايند، تنها يكنفر باردار خواهد شد. با اين حال اگر از تاريخ تزريق بگذرد، در 94% موثر واقع ميشود.

آمپول هاي سيكلوفم و مزيگينا فرد را در برابر بيماري هاي مقاربتي محافظت نميكند، بنابراين جهت كاهش خطر ابتلا به اين بيماري ها، استفاده از كاندوم ضروريست.

 

عوارض جانبي آمپول هاي يك ماهه

عوارض جانبي آمپول هاي سيكلوفم و مزيگينا در هر زن متفاوت است. اما بطور كلي شايع ترين اين عوارض عبارتند از:

-    پريود هاي نامنظم (كوتاهتر يا بلندتر، سنگين تر يا سبكتر)

-    پريود نشدن

-    سردرد

-    افزايش وزن

-    پستان درد

-    خشم و عصبانيت

-    لخته شدن خون (بسيار نادر، اما جدي)

در صورت بروز هريك از اين عوارض يا وجود ابهام در خصوص آمپول هاي يك ماهه پيشگيري از بارداري با پزشك خود مشورت نماييد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران