نقص های مادرزادی شکاف لب و شکاف کام هنگام تولد رخ می دهد زیرا لب و دهان دردوران بارداری شکل نگرفته است.
این نقص بطورکلی شکاف کام نامیده می شود.

 

شکاف لب
لب جنین درهفته های چهارم و هفتم بارداری شکل می گیرد،  بافت بدن و سلولهای خاص ازاطراف سربه طرف مرکزصورت رشد یافته و به هم می پیوندند و درنتیجه بافتهای ویژه صورت مانند لب و دهان شکل می گیرد.  

اگر بافت مربوط به این قسمت بطورکامل به بافتهای دیگروصل نشود،  شکافی درلب بالا ایجاد می شود.  این شکاف ممکن است کوچک باشد و یا اینکه آنقدربزرگ باشد که ازطریق لب به داخل بینی برسد.  

شکاف لب ممکن است دریک یا هردوطرف  و یا دروسط لب بوجود بیاید.  نوزادانی که با شکاف لب بدنیا می آیند احتمال دارد که به شکاف کام هم مبتلا باشند.
 

شکاف کام
سقف دهان درهفته های ششم و نهم بارداری شکل می گیرد.  اگر بافت مربوط به این قسمت دردوران بارداری بطورکامل تشکیل نشود،  قسمتی ازکام و یا قسمت جلو و پشت کام بازمی ماند.

نوزادان و کودکان مبتلا به این عارضه مشکلاتی دررابطه با تغذیه و صحبت کردن دارند و این عارضه ممکن است باعث عفونت گوش، مشکلات شنوایی و دندان بشود.  

عوامل تشدید کننده
علت شکاف لب دراکثرنوزادان ناشناخته است.  این عارضه گاهی به دلیل تغییردرژن  و گاهی به دلیل ترکیبی ازمشکلات ژنتیک وعوامل دیگربروزمی کند.  

محیط زیست و تغذیه و مصرف بعضی ازداروها ازعوامل بروز این عارضه می باشند.

عواملی که احتمال بروزاین عارضه را افزایش می دهند عبارتند از:
•     سیگارکشیدن مادردردوران بارداری 
•    دیابت   زنان مبتلا به دیابت قبل از بارداری درمعرض خطر داشتن فرزند با شکاف لب با یا بدون شکاف کام هستند.
•    استفاده از داروهای خاص   خطر تولد نوزاد با شکاف لب با یا بدون شکاف کام درزنانی که  درسه ماهه اول بارداری ازداروهای خاص مانند توپیرامات و یا والپروئیک اسید،  برای درمان صرع استفاده می کنند،  افزایش می یابد.

درمان
 درمان کودکان مبتلا به شکاف کام با توجه به شدت شکاف متفاوت است؛  همچنین سن کودک  و حضورسایرسندرمها  و یا دیگر نقایص هنگام تولد نیزدردرمان مؤثرمی باشد.

 

جراحی برای ترمیم شکاف لب معمولاً باید در چند ماه اول زندگی انجام شود و در یکسال اول تولد توصیه می شود.   جراحی برای ترمیم شکاف کام  نیزدر 18 ماه اول زندگی یا قبل از آن توصیه می شود.  

جراحی می توانید  چهره ظاهری یک کودک را بهبود بخشد و همچنین ممکن است مشکلات تنفسی،  شنوایی و گفتار و زبان کودک نیزبهبود پیدا کند.  

کودکان متولد شده با شکاف کام ممکن است به انواع دیگر درمان و خدمات مانند دندان یا ارتودنسی و یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند.
 

حمایت والدین و شرکت درگروههای حمایتی دربالا بردن عزت نفس این کودکان  کمک می کند. 


http://www.cdc.gov/

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران