آیا در روز های بادی، چشمانتان پر از آب می شود؟ آیا در روزهای بارانی دچار گرفتگی همیشگی بینی هستید؟  

 

جای تعجب نیست!!!! آب و هوا یکی از شایع ترین علل آلرژی است.

 

ارتباط بین علایم آلرژی و آب و هوا، به نوع ماده ی حساسیت زا بستگی دارد. محرک های رایج عبارتند از:

  • روز های خشک و بادی. باد باعث پخش شدن گرده ها در هوا و در نتیجه تب یونجه می شود. اگر به گرده آلرژی دارید، در روز های بادی در خانه بمانید و پنجره ها را بسته نگه دارید.   
  • روز های بارانی و یا مرطوب. رطوبت باعث رشد قارچ ها، در داخل و خارج، می شود. کنه ها نیز در هوای مرطوب رشد می کنند. اگر به گرده آلرژی دارید، روز های مرطوب و یا بارانی برای شما خیلی خوب هستند؛ رطوبت باعث پایین نگه داشتن گرده روی زمین می شود.   
  • روزهای سرد. بسیاری از افراد مبتلا به آسم آلرژیک در هوای سرد دچار مشکل می شوند، به ویژه هنگامی که در خارج از خانه ورزش می کنند. این امر می تواند با سرفه شروع شود.
  • روزهای گرم و پُر حرارت. آلودگی هوا در روزهای گرم تابستان بدتر می شود. ازن و مه دود آلود برای افراد مبتلا به آسم آلرژیک بسیار خطرناک هستند.


 

تغییر فصل نیز تاثیر بسزایی بر آلرژی دارد:

  • بهار. در مناطق خنک تر، در ماه های بهمن، اسفند، و اوایل بهار، انتشار گرده بیشتر است. گرده درختان شایع ترین محرک آلرژی در بهار است.
  • تابستان. در اوایل تابستان، گرده علف می تواند آغازگر واکنش های آلرژیک باشد. در اواخر تابستان، نوعی گیاه ابروسیا و علف های هرز دیگر مشکل زا هستند. مقدار کپک و قارچ در ماه های تیر و مرداد در مناطق گرم به اوج خود می رسد.
  • پاییز. فصل گیاه ابروسیا معمولا با اولین سردی هوا در ماه های مهر و آبان به پایان می رسد. در مناطق سردتر، کپک و قارچ در ماه های مهر و آبان به بیشترین مقدار خود می رسد.
  • زمستان. مواد آلرژی زای داخلی _ مانند موی حیوانات و کنه_ در زمستان مشکل زا هستند. زیرا، با سرد شدن هوا، وقت بیشتری در داخل خانه گذرانده می شود. 

 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران