طبق نتایج حاصل از تحقیقاتی که اخیرا در دانشگاه نورتمبریا انجام شده است، بزرگسالان می توانند با یک روش ساده حافظه کار و حافظه بلند مدت خود را بهبود بخشند. این روش ساده نوشیدن چای نعناع می باشد. 
این تحقیق 180 شرکت کننده داشت و هر کدام از آنها به طور تصادفی در گروه های مختلف تقسیم شدند، گروه اول چای نعناع نوشیدند، گروه دوم چای بابونه و نوشیدنی مربوط به گروه سوم هم آب گرم بود. 
قبل از نوشیدن چای هر یک از آنها فرمی را در مورد روحیات خود پر کردند و پس از یک استراحت 20 دقیقه ای آزمایش های بیشتری را انجام دادند. قبل از اینکه شرکت کننده ها پرسشنامه آخر را پر کنند، آزمایش های انجام شده، حافظه این افراد و بخش وسیعی از دیگر عملکردهای شناختی آنها را مورد ارزیابی قرار دادند. 
پس از بررسی نتایج، محققان دریافتند که در مقایسه با دو نوشیدنی دیگر، آب گرم و گل بابونه، چای نعناع به طور قابل توجهی باعث بهبود حافظه بلند مدت و هوشیاری فرد می شود. در حقیقت چای بابونه به طور قابل توجهی باعث کاهش حافظه و میزان توجه می شود. 
مشاهده تاثیرات متضاد چای های گیاهی بر روی روحیات و توانایی شناخت افراد جالب می باشد. اثرات محرک نعناع و اثرات آرام بخش گل بابونه در این تحقیق مشاهده شد و با مصرف این چای های گیاهی می توان از اثرات مفید آنها بهره مند شد.
به علاوه محققان دریافتند که استنشاق رزماری نیز تا 15 درصد باعث بهبود حافظه در افراد مسن می شود. طی یک تحقیق مشابه، محققان 150 فرد مسن را به طور تصادفی، در سه اتاق با رایحه های مختلف قرار دادند. یکی از اتاق ها دارای عطر رزماری و اتاق دوم دارای عطر سنبل بود و اتاق سوم هیچ رایحه ای نداشت. 
پس از آن شرکت کنندگان در یک چالش حافظه شرکت کردند و افرادی که در اتاق دارای عطر رزماری بودند، عملکرد بهتری نسبت به دیگران داشتند. 
فرضیه مربوط به این تحقیق این است که با استنشاق رزماری ترکیبات آن در ریه ها جذب خون می شوند و سپس به ذهن فرستاده می شوند و در آنجا می توانند روی ترکیبات شیمیایی مغز تاثیر بگذارند. 
گرچه محققان هیچ وعده ای در مورد تاثیر نوشیدن چای نعناع یا استنشاق رزماری بر روی حافظه نداده اند، اما در مورد تاثیر مثبت این گیاهان بر روی سالمندان با اطمینان اظهار نظر می کنند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران