بسياري از زنان دوران پريود خود را با خونريزي شديد سپري ميكنند. با اين حال به بهداشت عمومي خود اهميتي نميدهند. برخي هم ممكن است كل يك روز را با يك نوار بهداشتي سر كنند.

برخي زنان در روستاها و شهرهاي كوچك هنوز هم در دوران پريود خود از پارچه هاي غيربهداشتي استفاده ميكنند و در برخي خانواده ها نيز از آنجاييكه پريود را ناپاك تلقي ميكنند، از مواد شوينده جهت شستشوي لباس زير لكه دار خود استفاده نميكنند.

 

يك زن در طول دوران قاعدگي خود بايد اقدامات بهداشتي زير را انجام دهد:

-    حداقل يكبار در روز دوش بگيريد.

-    از لباس زير تميز و نخي استفاده كنيد و مرتب آنرا تعويض كنيد.

-    تعويض نوار بهداشتي يا تامپون بطور مرتب (حداكثر هر 6 ساعت)

-    شستشوي ناحيه تناسلي با آب ساده (بدون صابون) پس از هر بار دستشويي رفتن

-    ناحيه بين دو پا را خشك و تميز نگه داريد. در غير اينصورت ناحيه تناسلي عرق سوز ميشود.

-    بسيار حائز اهميت است به ياد داشته باشيد كه واژن داراي مكانيزم تميز كنندگي خودكار است و هرگز نبايد از عوامل خارجي مانند دئودورانت و صابون براي پاكيزگي آن استفاده كرد.

-    از نوار بهداشتي هاي استاندارد استفاده كنيد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران