میکروسفالی چیست؟
میکروسفالی یک بیماری است که در آن سرنوزاد بسیار کوچکتر از حد معمول می باشد.  علت رشد سر جنین در دوران بارداری این است که مغز جنین درحال رشد است.  

میکروسفالی هنگامی اتفاق می افتد که مغز جنین در دوران بارداری رشد نکرده و این عدم رشد منجر به توقف رشد اندازه سر می شود.  میکروسفالی ممکن است  بدون نقصهای مادرزادی و یا با سایرنقایص عمده مادرزادی بروزکند.
 
میکروسفالی شدید چیست؟
میکروسفالی شدید شکلی جدی ترازاین بیماری است که سر نوزاد بسیار کوچکترازحد انتظار است.  میکروسفالی شدید می تواند به دلیل رشد نکردن مغزدردوران بارداری اتفاق بیفتد و یا اینکه دردوران بارداری مغزدرحال رشد بوده اما یک آسیب منجر به توقف رشد آن شده است.

مشکلات دیگر
کودکان مبتلا به میکروسفالی با توجه به شدت بیماری دچارمشکلات بسیاری می شوند ازجمله:
•    تشنج
•    تأخیر در رشد مانند مشکلات  گفتاری،  نشستن،  ایستادن  و راه رفتن  
•    ناتوانی فکری مانند کاهش توانایی یادگیری و عملکرد در زندگی روزمره 
•    مشکلات حرکتی و تعادلی
•    مشکل بلع
•    از دست دادن شنوایی
•    مشکلات بینایی

 

این مشکلات می تواند از خفیف تا شدید متغیربوده و اغلب مادام العمر می باشد.  از آنجا که مغز نوزاد کوچک و رشد نیافته است،  نوزادان با میکروسفالی شدید نسبت به  نوزادان با میکروسفالی خفیف تر مشکلات بسیاری دارند.  

این نوزادان  باید بطورمرتب تحت نظر پزشک باشند.

علل میکروسفالی
علت این عارضه دراکثرنوزادان ناشناخته است.  گاهی این عارضه به دلیل تغییرژن است و گاهی علت این است که درطول دوران بارداری مشکلات زیرپیش آمده است:
•    برخی از عفونتهای دوران بارداری، مانند سرخجه ، توکسوپلاسموز یا سیتومگالوویروس
•    سوء تغذیه شدید و کمبود مواد مغذی  
•    قرار گرفتن در معرض مواد مضر مانند الکل،  برخی داروها  و یا مواد شیمیایی سمی
•    نرسیدن خون به مغز جنین درحال رشد
آلوده شدن مادربه ویروس زیکا نیزیکی ازعوامل احتمالی وقوع میکروسفالی می باشد.

تشخیص میکروسفالی
دردوران بارداری ممکن است با انجام سونوگرافی سندرم میکروسفالی تشخیص داده شود.  سونوگرافی باید دراواخر3 ماهه دوم انجام شود.  
پس ازتولد نوزاد درحین انجام معاینات معمول و پس ازاندازه گیری دورسرنوزاد و مقایسه آن با اندازه های استاندارد،  کوچک بودن سرنوزاد مشخص می شود.  


درمان میکروسفالی
میکروسفالی یک عارضه برای تمام عمراست و بسته به شدت و ضعف بیماری گزینه های درمان تغییرمی کند.  درمان بموقع به افزایش توانایی های فیزیکی و ذهنی این بیماران کمک خواهد کرد.  

سایردرمانها عبارتند از گفتاردرمانی،  کاردرمانی و فیزیوتراپی.  گاهی اوقات درمانهای دارویی برای درمان تشنج و سایرعلائم لازم است.

 

 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران