برخي زنان براي پر كردن و بزرگ نشان دادن سينه از ايمپلنت يا همان پروتز سينه استفاده ميكنند. برخي هم نيز به منظور اهداف ترميمي مانند پس از جراحي ماستكتومي براي سرطان سينه و يا جهت زيبايي از ايمپلنت بهره ميگيرند. در اين مقاله ما تنها به تشريح ايمپلنت در زمينه زيبايي سينه ميپردازيم.

اولين پرسشي كه در ذهن زنان نقش ميبندد ممكن است اين باشد كه آيا با وجود پروتز سينه، ميتوان پس از زايمان به كودك شير داد. پاسخ اين سوال به روش جراحي شما بستگي دارد. بهترين روش در اين خصوص روشي است كه در آن هاله قهوه اي سينه آسيب نبيند و پروتز با برشي زير سينه قرار گيرد. در اينصورت در زمان شيردهي به مشكل خاصي برنخواهيد خورد.

انواع ايمپلنت 

بطور كلي دو نوع ايمپلنت يا پروتز سينه وجود دارد: پروتز آب نمكي (سالين) و پروتز سيليكوني.

ايمپلنت هاي آب نمكي با آب و نمك استريل پر شده اند و داراي پوسته خارجي از جنس سيليكون هستند كه به آنها ايمپلنت سالين نيز گفته ميشود. ايمپلنت هاي سيليكوني از ژلي پلاستيكي بنام سيليكون پر شده اند و پوسته خارجي شان هم از جنس سيليكون ميباشد. اگرچه بسياري از زنان بر اين باورند كه ايمپلنت هاي سيليكوني به نسبت ايمپلنت هاي آب نمكي، شكلي طبيعي تر دارند، اما اين ايمپلنت ها بيشتر در معرض خطر پارگي و نشت قرار دارند.

در سال 1992، سازمان كل تغذيه و دارو فروش پروتزهاي سيليكوني را بدليل نگراني نسبت به ايمني متوقف ساخت. اما در سال 2006، پس از بررسي تحقيقات، اين سازمان مجددا اجازه فروش پروتزهاي سيليكوني را داد.

 

انواع جراحی پروتز سینه

1.      برش چین زیر سینه (inframammary fold)؛ که شایع ترین نوع برش مورد استفاده است.

2.      برش اطراف هاله (periareolar)؛ در مواردی که همزمان لیفت انجام میشود، میتوان از این نوع برش استفاده کرد.

3.     برش ناحیه زیر بغل (transaxillary)   

4.     از راه  ناف؛ که با آندوسکوپ انجام می شود. در این برش فقط میتوان از پروتز آب نمکی استفاده کرد.

 

عوارض احتمالي

اگرچه جراحي ايمپلنت سينه يك روش زيبايي محسوب ميشود، اما ميتواند خطراتي از قبيل موارد زير را نيز در پي داشته باشد:

-    درد سينه

-    تغييرات حسي در نوك سينه و سينه

-    تشكيل بافت اسكار و سفت شدن نواحي اطراف پروتز

-    زخم

-    خونريزي

-    عفونت

-    مشكلاتي در خصوص شكل و اندازه پروتز، بعنوان مثال ممكن است سينه ها نامتقارن شوند.

 

توصيه مهم

بدليل اينكه گاهي ممكن است بطور اتفاقي پروتز سينه پاره شود و نشت كند، توصیه میشود هر 10 الي 15 سال پس از عمل جراحی به طور مرتب مورد معاینه قرار بگيريد و یا سونوگرافی نمایید تا حالت و موقعیت پروتز های سینه مورد ارزيابي قرار گيرد.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران