میکروفتالمی و آنوفتالمی نوعی نقص مادرزادی هستند که درآن نوزاد بدون یک یا هردوچشم بدنیا می آید.  این نقص درطول بارداری اتفاق می افتد وبه کوری یا محدودیت دید منجرمی شود.  این عارضه گاهی ممکن است با نقص های مادرزادی دیگری همراه باشد.  

 

بررسی علل
 میکروفتالمی و آنوفتالمی شاید به دلیل تغییردرژنها یا کروموزوم اتفاق بیفتد.  مصرف بعضی ازداروها مانند ایزوترتینوئین و یا تالیدومید درطول بارداری نیزمی تواند عامل ایجاد این نقص باشد.  

علت این نقص ممکن است ترکیبی ازاشکال ژنها و عوامل دیگرمانند محیط اطراف و نوع تغدیه مادردردوران حاملگی و یا مصرف داروهای خاص باشد.
 

برای پیشگیری ازبروز نقص های مادرزادی قبل ازباردارشدن درمورد احتمال داشتن فرزند سالم با پزشک خود مشورت کنید.
 

تشخیص
میکروفتالمی و آنوفتالمی هم درطول بارداری و هم پس ازتولد نوزاد قابل تشخیص است.  دردوران بارداری با انجام سونوگرافی یا سی تی اسکن و گاهی با آزمایش خاص ژنتیکی می توان این نقص را تشخیص داد.  پس ازتولد نیزانجام معاینه کامل برای تشخیص هرگونه نقص مادرزادی توسط پزشک ضروری می باشد.

 

درمان
درمانی که شامل دید کامل و یا بوجود آوردن چشم جدیدی باشد برای این مشکل وجود ندارد.  نوزادی که با یک چشم بدنیا می آید باید تحت نظریک تیم ازچشم پزشکان مجرب قرارداشته باشد.  

 

•    یک چشم پزشک، یک دکترآموزش دیده برای مراقبت از چشم
•    یک اکولاریست آموزش دیده برای ساخت پروتز چشم   
•    یک جراح اکولوپلاستیک، یک دکتر متخصص در جراحی چشم وحدقه چشم  

 

استخوان حدقه چشم نوزادانی که به این نقص مبتلا هستند بخوبی رشد نکرده است.  اگرفقط یکی ازچشمها این مشکل را داشته باشد،  با نصب یک ساختارپلاستیکی به رشد کاسه چشم کمک می کنند.  همچنین می توان برای آنها چشم مصنوعی گذاشت.  
 

موارد دیگری مانند آب مروارید و یا جداشدن شبکیه دراین نوزادان نیازبه جراحی دارد.  اگرفقط یکی ازچشمها درگیراین مشکل باشد،  چشم پزشک می تواند با مراقبت ازچشم سالم به بهبود دید این کودکان کمک کند.  این کودکان با توجه به شدت نقص گاهی نیازبه عمل جراحی دارند.
 

درمان بموقع برای نوزادان متولد شده با این عارضه به رشد و تحرک چشم کمک خواهد کرد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران