آبسه پستان چيست؟

آبسه پستان به تجمع چرك در پستان گفته ميشود كه بسيار دردناك است.

آبسه اغلب زير پوست تشكيل ميشود و علت آن يك عفونت باكتريايي است. آبسه پستان در زنان 18 تا 50 سال بسيار شايع است.

معمولا آبسه پستان با التهاب سينه (ماستيتيس) در ارتباط ميباشد. از هر 10 مادر شيرده، 1 نفر به التهاب سينه مبتلا شده و منجربه قرمزي و دردناك شدن سينه ميگردد.

آبسه پستان، توده بسيار دردناك و متورمي است كه ممكن است:

-    قرمز باشد.

-    داغ شود.

-    منجربه تورم پوست اطراف خود شود.

-    سبب بروز تب بالايي شود.

 

علت بروز آبسه پستان چيست؟

آبسه پستان اغلب با التهاب سينه (ماستيتيس) در ارتباط ميباشد. التهاب سينه بيماري ايست كه منجربه درد و تورم (التهاب) سينه شده و معمولا در دوران شيردهي گريبان گير زنان ميشود. در صورتيكه باكتري وارد بافت سينه شود و يا مجاري شير مسدود شوند، عفونت بوجود مي آيد. اين امر سبب بروز التهاب سينه شده و چنانچه درمان نشود به آبسه تبديل ميگردد.

زناني كه شيرده نميباشند هم به التهاب سينه مبتلا ميشوند. اين در صورتيست كه باكتري از طريق زخم، ترك يا پيرسينگ نوك سينه وارد مجاري سينه شود.

گلبول هاي سفيدي كه جهت مبارزه با عفونت فرستاده ميشوند، سبب ايجاد بافتي در محل عفونت ميشوند. اين اتفاق منجربه ايجاد يك قسمت كوچك و توخالي ميگردد كه با چرك (آبسه) پر ميشود.

 

چه زماني جهت ملاقات با پزشك مناسب است؟

در صورتيكه سينه تان قرمز و دردناك است به پزشك مراجعه كنيد. در صورتيكه به التهاب سينه مبتلا هستيد، ممكن است پزشك جهت درمان عفونت، آنتي بيوتيك تجويز كند. چنانچه پس از مصرف آنتي بيوتيك، علائم و نشانه ها به قوت خود باقي ماند، احتمالا پزشك شما را به يك مركز سونوگرافي ارجاع ميدهد تا از وجود آبسه پستان مطمئن شود. در سونوگرافي از امواج صوتي فركانس بالا جهت گرفتن تصاويري از بدن استفاده ميشود.

 

درمان آبسه پستان به چه صورت است؟

آبسه پستان جهت درمان، نياز به تخليه شدن دارد. آبسه هاي كوچك را ميتوان با استفاده از يك سوزن و سرنگ تخليه نمود. اما اگر آبسه بزرگ باشد، تخليه از طريق يك برش كوچك صورت ميپذيرد.

در هر دو روش، جهت بيحس شدن پوست اطراف آبسه از آمپول بيحسي موضعي استفاده ميشود؛ بنابراين متوجه هيچ درد و ناراحتي نخواهيد شد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران