اومفالوسل یک نقص مادرزادی دردیواره شکم است.  دراین بیماری روده،  کبد و یا سایراندامهای شکمی خارج ازشکم ودرون یک کیسه شفاف و نازک قراردارند.
درهفته 6 تا 10 بارداری،  روده جنین رشد کرده و به بند ناف فشارمی آورد.  درهفته 11 بارداری روده ها بطورطبیعی پس رفته و درون شکم قرارمی گیرند اما درصورتیکه این برگشت انجام نشود،  اومفالوسل  اتفاق می افتد.  

اومفالوسل ممکن است کوچک باشد و فقط روده خارج ازشکم قرارگرفته باشد و یا بزرگ باشد و سایراندامهای شکمی هم بهمراه روده درون آن جا داشته باشند.
 

مشکلات
به دلیل خارج بودن اندامها ازشکم،  نوزادان مبتلا به اومفالوسل مشکلات دیگری نیزدارند.  ممکن است حفره شکمی دراین نوزادان به اندازه طبیعی رشد نکند.  همچنین امکان عفونت را نباید نادیده گرفت بخصوص اگرکیسه ای که اندامها درون آن قراردارند،  پاره باشد.  

گاهی اوقات ممکن است یکی ازاندامها گیرکرده و یا پیچ خورده باشد و نرسیدن خون به اندامها نیزباعث آسیب رسیدن به آنها می شود.
 

علل و عوامل 
هرچند علل اومفالوسل درمیان اکثرنوزادان ناشناخته است اما علت نقص بسیاری ازنوزادان متولد شده با اومفالوسل و سایرنقصهای مادرزادی مانند نقص قلبی،  نقص لوله عصبی،  ناهنجاریهای کروموزومی و یا تغییرژنها و یا ترکیبی ازمشکل ژن و عوامل دیگرمانند عوامل محیطی و نوع تغذیه مادرو یا مصرف داروهای خاص درطول دوران بارداری می باشد.

 

عواملی که به بروزاین عارضه کمک می کند عبارتند از:
•    الکل و تنباکو: احتمال ابتلای جنین مادرانی که بیش از 1 بسته سیگاردرروز مصرف می کنند و یا الکل می نوشند به آمفالوسل بیشتراست.
•    مصرف برخی از داروها مانند مهارکننده سروتونین انتخابی بازجذب در دوران بارداری  
•    چاقی:  زنان چاق ودارای اضافه وزن قبل از بارداری  
اومفالوسل دردوران بارداری و پس ازتولد نوزاد قابل تشخیص است.

تشخیص
اومفالوسل دردوران بارداری و پس ازتولد نوزاد قابل تشخیص است.  دردوران بارداری انجام تست غربالگری ،  آزمایش خون و سونوگرافی به تشخیص اومفالوسل کمک می کند.  گاهی نیزتا پس ازتولد نوزاد این عارضه تشخیص داده نمی شود.

درمان
درمان نوزادان به اومفالوسل به عوامل زیربستگی دارد:
•    اندازه اومفالوسل
•    دیگر نقائص هنگام تولد و ناهنجاری های کروموزومی 
•    سن حاملگی نوزاد 

 

اگراومفالوسل کوچک باشد و فقط قسمتی ازروده خارج ازشکم باشد،  نوزاد بلافاصله پس ازتولد تحت عمل جراحی قرارمی گیرد اما اگراومفالوسل بزرگ باشد نیازبه چند مرحله جراحی است و اندامها درطی مدت به درون شکم منتقل می شوند و سپس شکم بسته می شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران