در صورت بلعیدن یک جسم خارجی، این جسم از سیستم گوارشی عبور می کند و خارج می شود. اما گاهی برخی اشیا در داخل مری گیر می کنند. مری لوله ای است که گلو و معده را به هم متصل می کند. اگر جسم خارجی در مری گیر کند، لازم است که خارج شود، به ویژه در صورتی که جسم دارای شرایط زیر باشد: 
•    جسم مورد نظر نوک تیز باشد که باید سریعا جسم خارج شود تا از بروز آسیب های بیشتر به دیواره داخلی مری پیشگیری شود. 
•    ساعت کوچک یا باتری های دکمه ای که به سرعت به بافت های داخلی آسیب می رسانند و باید سریعا از مری خارج شوند. 
اگر کسی شیئی را بلعیده و در حال سرفه کردن است، او را به سرفه کردن تشویق کنید تا جسم به زور خارج شود و هیچ دخالتی نکنید. اگر جسم خارجی مسیر هوایی فرد را مسدود کرده است و وضعیت وی بدتر شده – سرفه های او آرام شده و سخت تر نفس می کشد – بهتر است از عملکرد کمک های اولیه توصیه شده برای خفگی استفاده کنید – حرکت پنج تایی:
•    پنج ضربه به پشت وارد کنید. ابتدا با پاشنه دست 5 ضربه بین دو شانه فرد وارد آورید. 
•    پنج کشش شکمی به فرد وارد کنید. 5 کشش شکمی که مانور هایملیخ نیز نامیده می شود، اجرا کنید. این کشش برای نوزادها توصیه نمی شود و در عوض بهتر است از ماساژ قفسه سینه استفاده شود. 
•    ضربات به پشت و کشش شکمی را آنقدر ادامه دهید تا انسداد برطرف شود. 
اگر شما تنها ناجی هستید، اقدامات لازم را قبل از تماس با اورژانس انجام دهید. اگر تنها نیستید و شخص دیگری نیز حضور دارد، از وی بخواهید فورا به اورژانس اطلاع دهد و شما اقدامات مربوط به ضربات پنج تایی را انجام دهید. 
اگر فرد مصدوم هوشیاری خود را از دست داد، او را روی زمین بخوابانید و CPR را شروع کنید. پس از تلاش های لازم برای بازگرداندن تنفس، دهان وی را بررسی کنید و اگر جسم خارجی را مشاهده کردید آن را فورا خارج کنید. اگر جسم را نمی بینید، انگشت خود را وارد دهان فرد نکنید، با این کار ممکن است جسم بیشتر به داخل مسیر هوایی وارد شود. 
•    پشت سر شخص ایستاده و دست های خود را دور کمر فرد بگیرید و کمی وی را به سمت جلو خم کنید.
•    مشت گره شده ی خود را در قسمت بالای ناف وی قرار می دهید. 
•    با دست دیگر خود مشتتان را فشار دهید. مشت را به سرعت به داخل و سمت بالا حرکت دهید – انگار سعی در بلند کردن فرد دارید. 
•    در صورت نیاز کشش پنج تایی شکم را انجام دهید. اگر انسداد برطرف نشد، چرخه پنج تایی را تکرار کنید. 
این تکنیک با کمی تغییر برای خانم های باردار و افراد چاق استفاده می شود. در این شرایط فرد ناجی دست خود را به جای ناحیه شکم، در وسط قفسه سینه فرد قرار داده و فشار می دهد. 
اجرای مانور هایملیخ بر خودتان 
اگر در حال خفگی هستید و تنها می باشید، بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید. شما برای خودتان نمی توانید ضربات پشت را اجرا کنید، اما کشش شکمی را بر روی خود می توانید اجرا کنید. 
•    دست خود را مشت کرده و بالای نافتان قرار دهید.
•    مشت خود را با دست دیگر گرفته و روی یک سطح سخت خم شوید – به عنوان مثال صندلی یا میز. 
•    مشت خود را به سمت بالا و پایین حرکت دهید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران