گزش انسان ممکن است حتی از حیوان گزیدگی خطرناک تر باشد، زیرا باکتری ها و ویروس های خطرناکی در دهان انسان وجود دارد. پارگی به وسیله پنجه ها و ناخن های انسان هم نوعی انسان گزیدگی محسوب می شود. 
در زمان بروز گزش انسانی که با پارگی پوست همراه است، اقدامات زیر را انجام دهید: 
•     طریق اعمال فشار با استفاده از پارچه خشک و تمیز، خونریزی را متوقف کنید. 
•    زخم را به طور کامل با آب و صابون بشویید. 
•    برای پیشگیری از عفونت از کرم آنتی بیوتیک استفاده کنید. 
•    زخم را با پانسمان تمیز بپوشانید. 
•    به پزشک مراجعه کنید. 
اگر طی 5 سال اخیر واکسن کزاز نزده اید، پزشک احتمالا تزریق این واکسن را توصیه خواهد کرد. در این صورت تا 48 ساعت پس از جراحت واکسن باید تزریق شود. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران