درنقص دیواره بین دهلیزی یک حفره دردیواره قسمتهای بالایی قلب که دهلیزنام دارند،  وجود دارد.  اندازه این حفره ممکن است متفاوت باشد وگاهی بستن آن نیازبه جراحی دارد.  
دردوران بارداری و درحین رشد جنین حفره های متعددی دردیواره دهلیزوجود دارد که معمولاً دراواخردوران بارداری و یا درمدت کوتاهی پس ازتولد نوزاد بسته می شود.

مشکلات
اگریکی ازدهانه ها بسته نشود،  موجب بروزنقص دیواره بین دهلیزی می شود.  وجود این حفره باعث می شود که به مرورزمان جریان خون افزایش پیدا کند و درنتیجه به عروق خونی ریه ها آسیب برسد.  این آسیب دربزرگسالی موجب مشکلاتی مانند فشارخون بالای ریوی و نارسایی قلبی می شود.  
مشکلات دیگرشامل ضربان قلب غیرعادی و افزایش ریسک ابتلا به سکته مغزی است.
این نقص ممکن است با سایرنقص های مادرزادی اتفاق بیفتد.

علل و عوامل
هرچند علل نقص دیواره بین دهلیزی درمیان اکثرنوزادان ناشناخته است اما علت نقص قلبی بسیاری ازنوزادان ناهنجاریهای کروموزومی و یا تغییرژنها و یا ترکیبی ازمشکل ژن و عوامل دیگرمانند عوامل محیطی و نوع تغذیه مادرو یا مصرف داروهای خاص درطول دوران بارداری می باشد.

تشخیص
نقص دیواره بین دهلیزی دردوران بارداری و پس ازتولد نوزاد قابل تشخیص است.  


دوران بارداری
دردوران بارداری انجام تست غربالگری و یا سونوگرافی به تشخیص این عارضه کمک می کند.  گاهی نیزتا پس ازتولد نوزاد این عارضه تشخیص داده نمی شود.

 

بسیاری ازنوزادانی که با این نقص متولد می شوند،  هیچ علامت و نشانه ای ازاین بیماری ندارند.  علائم وجود حفره بزرگ و درمان نشده دردیواره دهیزی شامل موارد زیرمی باشد:
•    عفونت های مکرر تنفسی وریوی
•    اشکال در تنفس
•    خستگی نوزادان درهنگام تغذیه  
•    تنگی نفس در هنگام فعالیت و یا ورزش
•    ضربان قلب جهنده یا  احساس کردن ضربان قلب
•    سوفل قلبی، یا شنیدن صدای whooshing  با گوشی پزشکی   
•    ورم پاها  و یا معده
•    سکته

 

گاهی نقص مادرزادی دیواره دهلیزی تا زمان بزرگسالی تشخیص داده نمی شود.  یکی ازروشهای تشخیص این مشکل شنیدن صدای سوفل هنگام شنیدن صدای قلب با گوشی پزشکی است.  راه دیگرانجام اکوکاردیو گرافی می باشد.

درمان
درمان این عارضه با توجه به سن،  تعداد حفره ها و یا خطرناک بودن آنها،  اندازه حفره و شرایط دیگربستگی دارد.  گاهی برای ترمیم این حفره نیازبه عمل جراحی هست و گاهی با تجویزدارو به درمان این مشکل کمک می شود.
عمل جراحی شامل ازمیان بردن حفره است و ازطریق کانتریزاسیون قلبی و یا عمل قلب باز انجام می شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران