به وجود سلول هاي غيرطبيعي در مجراي شير سينه، سرطان داكتال غير تهاجمي يا كارسينوم داكتال غير تهاجمي (DCIS) گفته ميشود. 

اولين شكل سرطان سينه، سرطان داكتال غير تهاجمي محسوب ميگردد. اين سرطان غير تهاجمي است و بدان معناست كه از مجاري شير به ساير نقاط سينه حمله نكرده و منتشر نميشود.

معمولا سرطان داكتال غير تهاجمي، حين ماموگرافي جهت غربالگري سرطان سينه مشخص ميگردد. به دليل افزايش غربالگري از طريق ماموگرافي، ميزان تشخيص سرطان داكتال غير تهاجمي در سال هاي اخير بطور چشمگيري افزايش يافته است.

در عين حال كه سرطان داكتال غير تهاجمي بسيار تهديد كننده است، جهت پيشگيري بيماري از تهاجمي شدن، به درمان نياز ندارد. بسياري از زنان مبتلا به سرطان داكتال غير تهاجمي بطور موثري با انجام عمل جراحي حفظ سينه (لامپكتومي) و پرتودرماني درمان ميشوند.

 

علائم سرطان داكتال غير تهاجمي

در اغلب موارد سرطان داكتال غير تهاجمي داراي هيچ علائم و نشانه اي نميباشد. با اين حال گاهي اوقات منجربه موارد زير ميشود:

-    تشكيل توده 

-    ترشحات خوني از نوك سينه

معمولا سرطان داكتال غير تهاجمي در ماموگرافي تشخيص داده ميشود و ظاهري شبيه خوشه هاي كوچك طبقه بندي شده با شكل و اندازه نامنظم دارد.

 

 درمان سرطان داكتال غير تهاجمي

ميزان موفقيت در درمان سرطان داكتال غير تهاجمي بسيار بالاست. در اكثر موارد با برداشتن تومور، از هرگونه عود مجدد جلوگيري بعمل مي آيد.

در اغلب موارد، گزينه هاي درماني سرطان داكتال غير تهاجمي عبارتند از:

-    لامپكتومي و پرتودرماني

-    ماستكتومي ساده (برداشتن كل سينه)


در برخي موارد، گزينه هاي درماني عبارتند از:

-    لامپكتومي به تنهايي

-    لامپكتومي به همراه داروي تاموكسيفن 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران