نمیتوان به صورت قطعی مشخص کرد که موهای رفع شده توسط لیزر چه زمانی مجدداً رشد می کنند و یا پایداری نتایج لیزر چقدر است. عوامل زیادی مشخص کننده ی نحوه پاسخ‌گویی بدن یک فرد به لیزر موهای زائد میباشند مانند نوع پوست و مو، نوع لیزر به کاربرده شده، بیماری های فرد و البته این موارد بر زمان مجدد رشد موهای زائد هم موثرند. بنابراین پاسخ‌گویی به این سؤال چندان راحت نیست. می توان با گردآوری اطلاعاتی در خصوص ویژگی‌های فردی و لیزرهای به کاربرده شده برای درمان، احتمال رشد مجدد این موها و یا پایداری نتایج حاصل از لیزر موهای زائد را تخمین زد.

حقایقی در خصوص پایداری نتایج حاصل از لیزر موهای زائد

مطالعات انجام شده نشان می دهند که به طور متوسط، حدود 20 تا 90 درصد موهای زائد فرد پس از لیزر موهای زائد کاهش می یابند. میزان کاهش رشد مجدد موهای زائد برای هرفردی متفاوت است ولی بنا برمطالعات انجام شده، حداقل تعداد جلسات لازم برای دست یابی به نتایج لازم در زمینه لیزر موهای زائد، 6 تا 8 جلسه میباشد که در طی چندین ماه و با فواصل معین صورت میگیرد. همچنین بهتر است بدانید که تعداد جلسات درمانی نمیتوانند تعیین کننده ی احتمال رفع دائمی موهای زائد باشند. لیزر روشی برای کاهش دائمی موهای زائد است نه رفع دائمی آن‌ها. لیزر موهای زائد در طی جلسات میتواند رشد موهای زائد را متوقف نماید ولی پس از اتمام جلسات احتمال رشد مجدد این موها وجود دارد.

فاکتورهای فردی مؤثر بر پایداری نتایج حاصل از لیزر موهای زائد

در صورتی که لیزر را به عوان روشی برای رفع موهای زائد خود انتخاب کرده اید، می توانید مواردی را بررسی کنید تا احتمال دست یابی به نتایج دلخواهتان مشخص شود. ساختار مو و نرخ رشد موهای شما و همچنین نوع پوست و موی شما به میزان زیادی می تواند بر نتایج نهایی اثر گذارد. در صورتی که نوع پوست وموی شما سازگار با لیزر کاربردی نباشد به جلسات درمانی بیشتری نیاز خواهید داشت و یا ممکن است مجبور شوید دستگاه لیزر خود را تغییر دهید. بهترین کاندیدای لیزر افرادی با موهای تیره و پوست روشنی میباشند و پرتوهای لیزر جذب مناطقی می‌شوند که تجمع بیشتری از رنگدانه های ملانینی دارند مانند موهای قهوه ای و مشکی. همچنین زمانی که پوست اطراف این موها روشن باشد و ملانینی نداشته باشد، لیزر بهتر میتواند پرتوهای خود را متمرکز کند و این موهارا از بین ببرد. حتماً پیش از لیزر موهای زائد، در خصوص دستگاه به کاربرده شده از متخصص بپرسید و نگرانی‌های خود را با وی در میان بگذارید و احتمال شکست و موفقیت این روش را با وی بررسی کنید. بهترین لیزر موجود در بازار برای پوست های تیره لیزر آن دی یاگ و دیود است. بنابراین بهتر است پیش از لیزر موهای زائد به نکات احتیاطی توجه کنید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران