سرطان هنگامي شكل ميگيرد كه سلول هاي بدن شروع به رشد غير قابل كنترلي كنند. سلول ها تقريبا در هر بخشي از بدن ميتوانند به سرطان تبديل شوند و در ساير نقاط بدن نيز گسترش يابند.
به سرطاني كه عضلات و بافت هاي اطراف رحم را درگير ميسازد، ساركوم رحم گفته ميشود.

 

علائم و نشانه هاي ساركوم رحم

در اغلب موارد، ساركوم رحم با علائم خاصي همراه است. اما وجود اين علائم، هميشه بدين معنا نيست كه زني به ساركوم رحم مبتلا شده است. در واقع، اين علائم اغلب در اثر ساير موارد، از جمله تغييرات غير سرطاني در رحم، رشد بيش از حد و پيش سرطاني آندومتر، يا سرطان آندومتر بوجود مي آيند. به هر حال، چنانچه وجود اين مشكلات را در خود رويت ميكنيد، بايد جهت يافتن علت و درمان هاي مورد نياز به پزشك مراجعه كنيد.

علائم و نشانه هاي احتمالي ساركوم رحم به شرح زير ميباشد:

1-    خونريزي يا لكه بيني غير عادي. اگر در سن يائسگي بسر ميبريد، بروز هرگونه خونريزي يا لكه بيني واژينال غير طبيعي بشار ميرود و مستلزم آن است كه فورا به پزشك مراجعه كنيد. حدود 85% بيماران مبتلا به ساركوم رحم به خونريزي هاي نامنظم واژينال (بين دوره اي) يا خونريزي پس از يائسگي دچار ميشوند. اين علائم بيشتر به دليل چيزي غير از سرطان ايجاد ميشوند. اما ارزيابي منظم پزشك پس از خونريزي نامنظم، بسيار حائز اهميت است.

2-    ترشحات واژينال. حدود 10% زنان مبتلا به ساركوم رحم، داراي ترشحات واژينال ميباشند كه هيچ خون قابل رويتي هم در آن وجود ندارد. ترشحات، اغلب نشانه وجود عفونت يا يك بيماري خوش خيم ديگر است؛ با اين وجود ميتواند نشانه اي از بروز سرطان نيز باشد. در صورتيكه داراي ترشحات غير عادي از واژن هستيد، بايد فورا به پزشك مراجعه كنيد تا ترشحات را بررسي نمايد.

3-    درد لگن و يا وجود يك توده. حدود 10% زنان مبتلا به ساركوم رحم، هنگاميكه براي اولين بار جهت تشخيص به پزشك مراجعه ميكنند، در لگن خود درد يا وجود يك توده (تومور) را احساس ميكنند. شما و پزشكتان قادريد اين توده را در رحم احساس كنيد. همچنين ممكن است احساس پري و سنگيني در لگنتان حس كنيد.

 

ساركوم رحم چگونه درمان ميشود؟

انواع درمان هاي اساسي و اوليه ساركوم رحم عبارتند از:

-    جراحي

-    پرتودرماني

-    شيمي درماني

-    هورمون درماني

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران