ختنه دراغلب کشورها توسط پزشک زنان یا متخصص اطفال انجام میشود.  قبل ازانجام ختنه درموارد زیربا پزشک معالج مشورت کنید:
•    چگونه و درچه سنی ختنه انجام می شود؟
•    آیا احتمال رخ دادن خطری وجود دارد؟  چه نوع خطری؟
•    پس ازختنه چه مراقبتهایی اززخم باد انجام شود؟

افرادی ختنه شده کمتردچارمشکلات زیرمی شوند:
•    عفونت های دستگاه ادراری درپسران خردسال
•    برخی بیماریهای مقاربتی در مردان
•    سرطان آلت تناسلی 
 
بهتراست کودک  پس ازانجام ختنه به مدت 2 تا 4 ساعت دربیمارستان یا درمانگاه تحت نظرباشد تا ازنظرخونریزی بررسی شود.  پس ازعمل،  محل ختنه ملتهب و متورم است و با گاز وازلین پانسمان می شود.  

 

ورم اطراف آلت تناسلی درچند روز اول عادی است.  گاهی ممکن است خونریزی خفیفی اتفاق بیفتد.  دراینصورت با  یک پارچه تمیز محل خونریزی را به آرامی به مدت 5 تا 10 دقیقه فشاردهید. 
 

پس ازجراحی ختنه ممکن است کودک درد داشته باشد و بیقراری کند و یا خواب راحت نداشته باشد.  همچنین  با هربارادرارممکن است کودک احساس سوزش داشته باشد.  پس ازادرار باید آلت تناسلی را تمیز و پانسمان کرد.  قبل ازبرداشتن گازآن را با آب گرم خیس کنید تا براحتی برداشته شود.
 

پس ازجراحی یک حلقه زرد باریک درمحل عمل شده دیده می شود که طبیعی است.  پس از گذشت چند روز علائم بهبودی در محل ختنه مشاهده می شود.  


مراقبت های پس ازعمل
دراینجا راهکارهایی برای مراقبت ازکودک ارائه می شود:

 

•    آلت تناسلی را به آرامی و پس ازهر بارعوض کردن پوشک با آب گرم بشویید.   از صابون استفاده نکنید.  
•    استفاده از گاز وازلین درمحل ختنه مانع ازچسبیدن زخم به پوشک می شود.
•    پوشک را شل ببندید به طوری که فشار کمتری به آلت تناسلی که در حالی بهبودی است،  بیاورد.
•    سعی نکنید حلقه را ازروی آلت تناسلی بردارید.  حلقه پس ازچند روز می افتد.

 

برای کاهش درد پس ازمشورت با پزشک می توانید ازاستامینوفن و یا تیلنول استفاده کنید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران