برخی محققان گزارش شگفت انگیزی از یکی از تحقیقات خود ارائه دادند. آنها فعالیت مغز یک مرد را در لحظه دقیق ملاقات وی با خدا ثبت کردند. آنها گزارش دادند که فرد مورد نظر یک مرد 46 ساله بوده که ظاهرا زیاد فرد مذهبی نبوده است. 
این مرد به منظور آزمایشات مربوط به صرع لب گیجگاهی سمت راست در بیمارستان بستری بود. بیماری این مرد نوعی بیماری عصبی مزمن است که با احساسات عجیب و غریب و توهم همراه می باشد. این مرد 40 سال به این بیماری مبتلا بوده و مصرف داروهی ضد تشنج خود را به عنوان بخشی از آزمایشات متوقف کرده است. 
در توصیف این وضعیت، نویسندگان گزارش می گویند که مرد به طور ناگهانی بدون حرکت مانده و برای چند دقیقه به یک نقطه خیره شده، سپس به طور آهسته شروع به خواندن دعا کرده است. پس از آن مرد به طور ناگهانی فریاد زد که "تو خداوند هستی!". او در حین صحبت ها و فریادهایش طلب رستگاری برای خود و نزدیکانش کرد. 
مرد ایستاد و حسگرهای الکتروانسفالوگرام (EEG) از بدن خود جدا کرد، این دستگاه در حال بررسی اختلالات در فعالیت های الکتریکی مغز وی بود. او در اطراف اتاق قدم می زد و می گفت که خداوند او را فرستاده است و سعی می کرد دیگران را متقاعد کند تا از او پیروی کنند. زمانی که سوالات بیشتری از او پرسیدند پاسخ داد که برنامه مشخصی ندارد، اما مطمئن است که خداوند قرار است راهنمایی هایی برای او و پیروانش ارائه دهد. 
خوشبختانه محققان توانستند آنچه در مغز این مرد اتفاق افتاده است را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهند. دستگاه EEG تا قبل از قطع شدن حسگرها در حال ضبط وقایع در مغز این مرد بوده است. 
محققان گزارش دادند که نوعی افزایش فعالیت در محدوده پایین گاما (نوعی امواج مغزی) در سمت چپ مربوط به جلوی مغز مشاهده شده که در مقابل بخش مربوط به حملات صرع در مغز وی بوده است. 
نویسندگان این بررسی اعتقاد داشتند که این فرد دچار توهمات مذهبی و حس شبه وحی در زمینه روان پریشی پس از تشنج شده است. روان پریشی پس از تشنج یک عارضه شدید است که پس از تشنج رخ می دهد و یک اختلال منحصر به بزرگسالان است و با صرع مزمن ظاهر می شود.
به هر حال اینکه چرا این مرد بدون هیچ سابقه ای در روان پریشی پس از تشنج، این واقعه مذهبی را تجربه کرد، مبهم باقی مانده است، اما این اولین بار در تاریخ علم بود که دانشمندان موفق شدند  امواج مغز فردی را که یک واقعه متافیزیکی را تجربه می کند ، ببینند. حال اینکه این حالت واقعا نوعی حس معنوی و فرامادی بوده و یا اینکه فقط نوعی عارضه شبه تشنج بوده است نامشخص باقی مانده است.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران