بطور ميانگين، چرخه يا سيكل قاعدگي بين 28 تا 32 روز ميباشد. برخي زنان داراي چرخه اي كوتاه تر يا طولاني تر هستند. بنابراين زمان دقيق تخمك گذاري در زنان متفاوت ميباشد. در اينجا به بررسي و مرور چرخه معمول 28 روزه قاعدگي پرداخته ايم.

روز اول سیکل قاعدگی

چرخه قاعدگي از اولين روز جريان خون آغاز ميگردد.

روز دوم تا چهاردهم – مرحله فوليكولي

فوليكول ها در تخمدان فعال ميشوند و مخاط دهانه رحم شروع به نازك شدن ميكند.

روز چهاردهم

تخمك گذاري در اواسط چرخه اتفاق مي افتد، اما اين اتفاق در روزهاي يازدهم تا بيست و يكم چرخه هر زن متفاوت است. افزايش سطح استروژن منجربه ترشح LH ميگردد و همين امر سبب ميشود فوليكول، تخمك گذاري كرده و تخمك رها سازد. آگاهي از دماي پايه بدن و ترشح LH بسيار حائز اهميت است. اين امر بشما كمك ميكند تا زمان تخمك گذاري خود را تخمين بزنيد.

روز پانزدهم تا بيست و دوم – مرحله لوتئال

پس از آزاد سازي تخمك، فوليكول شروع به توليد استروژن ميكند، كه ديواره رحم را براي القا ضخيم ميسازد.

روز بيست و سوم تا بيست و چهارم

القاي تخمك بارور صورت ميگيرد. در اين مرحله، هورمون هاي توليده شده از راه بارداري را ميتوان با يك آزمايش بارداري تعيين نمود.


روز بيست و پنجم تا بيست و هشتم

چنانچه بارداري اتفاق نيافتد، سطح هورمون ها كاهش ميابند. ديواره رحم فرو ميريزد و در نتيجه پريود اتفاق مي افتد.

علائم و نشانه هاي تخمك گذاري

  • افزايش نسبي (معمولا بين 1 تا 1.5 درجه – با استفاده از دماسنج) دماي پايه بدن
  • افزايش سطح LH و هورمون جسم زرد
  • افزايش مخاط دهانه رحم يا ترشحات واژن كه شفاف تر، رقيق تر و چسبنده تر ميباشد
  • حساس شدن سينه ها
  • نفخ شكم
  • لكه بيني خفيف
  • درد خفيف در يك طرف شكم
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران