شخص در حال خفگی است.

 • شخص هوشیاری خود را از دست داده است. 

زمانی که منتظر رسیدن اورژانس هستید: 
اگر فرد هوشیار است ولی قادر به نفس کشیدن یا صحبت کردن نیست، اقدامات زیر را انجام دهید: 

 1. به پشت وی ضربه بزنید: با کف دست خود چند ضربه بین شانه های وی بزنید. 
 2. اگر شخص هنوز در وضعیت خفگی باشد، به شکم وی فشار وارد کنید. 

اگر فرد مورد نظر حامله یا چاق نیست، می توانید روش زیر را انجام دهید:

 • پشت سر شخص ایستاده و دست های خود را دور کمر وی بگیرید. 
 • مشت گره شده ی خود را در قسمت بالای ناف وی قرار می دهید. با دست دیگر خود مشتتان را فشار دهید. 
 • مشت را به سرعت به داخل و سمت بالا حرکت دهید. 
 • ضربه زدن به پشت و فشار آوردن به شکم را تا 5 بار ادامه دهید، تا اینکه شخص شرع کند به نفس کشیدن و سرفه کردن و جسم از طریق سرفه از بدن خارج شود. 
 • اگر می توانید جسم را در دهان ببینید آن را از دهان شخص خارج کنید. هرگز انگشت خود را وارد دهان وی نکنید. 

اگر شخص در حال خفه شدن چاق یا حامله است، فشار را به قسمت بالای شکم وی وارد کنید:

 • پشت سر وی ایستاده و دست های خود را در اطراف وی حلقه کرده و آنها را در قسمت پایه ی استخوان سینه قرار دهید. 
 • به سرعت دست ها را به داخل و سمت بالا بکشید. 
 • این حرکت را آنقدر تکرار کنید تا شی از جای خود خارج شود. 

3.    در صورت نیاز از CPR (دم و بازدم دهان به دهان) استفاده کنید. 

اگر شی مورد نظر خارج شده، اما شخص هنوز به راحتی نفس نمی کشد یا اینکه از هوش رفته، برای کودک از CPR مخصوص کودکان و برای بزرگسال از CPR مخصوص بزرگسالان استفاده کنید. 
زمانی که اورژانس برسد، پزشک اورژانس نیز ممکن است از CPR استفاده کند یا اینکه فرد مورد نظر در صورت نیاز به بیمارستان انتقال یابد. 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران