علیرغم بی توجهی به بازی درمانی درفرهنگ کشورها ،  این نحوه درمان درحال رشد است.  اکنون کودکان بیش ازهرزمان دیگری نیازبه بازی درمانی دارند.
مددکاران اجتماعی و سایردرمانگران آموزشهای لازم  برای برقراری ارتباط با کودکان را دیده و توانایی مواجهه با کودکان ازطریق بازی درمانی درآنها تقویت شده است.
درحال حاضربازی کردن کودکان شامل بازیهایی است که با پیشرفت تکنولوژی ظهورکرده اند.  سؤال اینجاست که آیا می شود ازطریق بازیهای ویدئویی به درمان کودکان پرداخت؟  کارشناسان معتقدند که نقش بازی درمانی دررشد و پرورش کودک بسیارحائزاهمیت است.
فروید عقیده دارد که با دیدن بازی بچه ها ، آنها را درک می کند.  کودکان هنگام بازی قادربه برقراری ارتباط با سایرین و همچنین درک احساسات خویش می شوند.
بازی درمانی روشی خاص برای کسب تجربیات عملی است و کودک یاد می گیرد که چگونه احساس خود را به عمل تبدیل کند.  پس کودک ازطریق بازی وعملکردهای احساسی و عاطفی به بیان احساس خود می پردازد.
 همکاری درمانگران آموزش دیده با کودکان و استفاده ازقدرت بازی درمانی به حل مشکلات روانی - اجتماعی کودکان کمک کرده و شرایط رشد مطلوب را برایشان بوجود می آورد.
روشهای بازی درمانی متنوع است.  دربازی درمانی کودک محور،  درمانگر به کودک حق انتخاب اسباب بازی و نوع بازی مورد علاقه اش را می دهد.  
درروش بازی با شن و ماسه  که با سعی درمانگران تبدیل به بازی محبوب کودکان شده است کودک با فروکردن انگشتان خود حس لامسه خود را تقویت می کند.   
در فرزند درمانی درمانگر به والدین آموزش می دهد که چگونه از طریق بازی،  با کودک تعامل داشته باشند تا شکافهای ارتباطی که میانشان وجود دارد،  برطرف بشود.
فرزند درمانی که شاخه ای ازبازی درمانی است فرصتی برای والدین بوجود می آورد تا با فرزندشان بازی کند.  این روش که درآن قبلاً به والدین آموزشهای لازم درمورد نحوه بازی با فرزند داده شده است بسیارمفید است.  حسن این روش این است که کودک درخانه خود است و برای درمان به خارج ازخانه برده نمی شود.
کارشناسان عقیده دارند که بازی درمانی برای همه کودکان مناسب است.  اما کودکانی که مشکلات خاصی دارند کاندیدای مناسبی برای بازی درمانی می باشند.  کودکان برخلاف بزرگسالان قادربه ابراز احساسات خود نیستند و نمی توانند بگویند چه چیزآنها را آزارمی دهد.  مشکل یک کودک ممکن است رفتاری،  روانی و یا حتی پزشکی باشد و کودک نیازدارد که این مشکل را ابراز کند.  به همین دلیل است که بازی کردن بسیاراهمیت دارد.  
درطول بازی است که کودک استرس های  یا افکارخود نسبت به آینده و یا آسیب هایی که دیده را نشان می دهد.  هنگامی که کودکان نمی توانند احساس خود را درقالب کلمات دربیاورند آن را بصورت بازی نمایش می دهند.  مانند کودکی که طلاق بازی می کند.  اگرازاوسؤالی دراین مورد بپرسید قادربه پاسخگویی نیست.  او فقط می داند که چیزی باعث ناراحتی اش شده است.  
بازی درمانی به کودکان کمک می کند که بدون بیان مشکل آن را درقالب بازی نمایش بدهد.  شما نمی توانید اززیرزبان کودک حرف بکشید اما بازی درمانی نحوه برقرای ارتباطات سالم را درآنها بوجود می آورد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران