فلج مغزی یک اختلال عصبی است که دربراثرآن،  آسیب مغزی توانایی کنترل عضلات و هماهنگی حرکات را تحت تاثیر قرار می دهد.  
فلج مغزی مادرزادی اززمان تولد وجود دارد و ناشی از آسیب های مغزی درهنگام رشد جنین و یا درهنگام زایمان می باشد.  

 

فلج مغزی اکتسابی براثرآسیب های مغزی ناشی ازعفونت و یا صدماتی که درطول چند ماه اول یا سال از زندگی رخ می دهد ،  بوجود می آِید.  اگر چه در حال حاضر نشانه های فلج مغزی بخصوص اگرمورد خفیفی باشد در زمان تولد به سختی تشخیص داده می شوند اما بیشترموارد با رسیدن نوزاد به سن 1 تا 2 سالگی قابل تشخیص است. 
 

تأخیررشد درنوزادان نشانه ای ازفلج مغزی است.  بعضی ازنوزادان درزمان معین قادر به انجام کارهایی مانند سینه خیزرفتن یا نشستن نیستند.  همچنین ناتوانی نوزاد درکنترل سرو یا بلند کردن قفسه سینه درحالی که بروی شکم قرارگرفته و  ناتوانی دررسیدن به اشیاء و یا برداشتن اسباب بازی مورد علاقه در7 ماهگی ممکن است علامت فلج مغزی باشد.  
 

استفاده ازیک دست برای برداشتن اسباب بازی و یا لرزش دست درهنگام دردست گرفتن آن نیزمی تواند نشانه فلج مغزی باشد.  
بعضی ازنوزادان ازهردو دست خود بخوبی استفاده می کنند اما قادربه بلند کردن پاهای خود نیستند و پاها را برروی زمین می کشند.  بعضی دیگردرزمان معین شروع به راه رفتن می کنند اما برروی نوک انگشتان خود راه می روند و علائم فلج مغزی را نشان می دهند.

هیپوتونی
نوزادان مبتلا به فلج مغزی ممکن است علائم هیپوتونی یعنی از دست دادن تون عضلانی را ازخود نشان بدهند.  هیپوتونی باعث می شود ماهیچه ها بنظر شل ونرم بنظربرسند.  

هیپوتونی موجب عدم توانایی درکنترل سر وبروز سایرعلائم تاخیر دررشد می شود.

هیپرتونی
فلج مغزی همچنین ممکن است موجب بروزهیپرتونی بشود.  دراین اختلال عضلات نوزاد منقبض و سفت است.

علائم هیپرتونی شامل نگه داشتن دست بصورت مشت شده و نگه داشتن پاها بصورت روی هم قرارگرفتن مچ پاها است.   علاوه بر این، حرکت دادن هردوپا بطورهمزمان ممکن است علامت فلج مغزی باشد.   
 

تعویض پوشک این نوزادان بسختی صورت می گیرد زیرا عضلات باسن سفت و جداکردن پاها ازیکدیگرسخت است که نشانه های هیپرتونی و فلج مغزی است.  هیپرتونی همچنین باعث فشاردادن زبان و آبریزش شدید ازدهان می شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران