هزینه لیزر موهای زائد با توجه به مساحت ناحیه مورد نظر و تعداد جلسات درمانی و البته فناوری به کاربرده شده متفاوت است ولی بهتر است بدانید که لیزر موهای زائد در طی شش تا هشت جلسه انجام میگرد و هزینه آن با توجه به این مورد تغییر میکند.

تناسب لیزر برای نواحی مختلف بدن آقایان

میتوان از لیزر برای رفع موهای زائد نواحی متفاوتی از بدن آقایان استفاده نمود ولی آن‌ها بیشتر برای لیزر نواحی خاصی مراجعه میکنند. امروزه بیشترین درخواست ها برای لیزر موهای آقایان در نواحی قفسه سینه، شکم، شانه ها و پشت است.

لیزر چگونه عمل میکند؟

لیزر در طی جلسات درمانی به ساقه مو نفوذ کرده و به ریشه آن آسیب میرساند تا از رشد مجدد آن در آینده جلوگیری کند. زمانی که پرتوهای لیزر در طی جلسات درمانی کافی به این موها گسیل شود، ریشه مو به اندازه‌ای آسیب می‌بیند که از رشد مجدد مو به کلی جلوگیری میکند.

خطرات لیزر موهای زائد آقایان کدامند؟

خطرات لیزر موهای زائد به کمینه رسیده‌اند که به دلیل پیشرفتهای دائمی صورت گرفته در این فناوری میباشد. بیشتر آقایانی که به سراغ لیزر موهای زائد میروند، کمی ناراحتی را در طی جلسات درمانی حس میکنند ولی شدت آن بیش از آفتاب سوختگی نیست.
تعدادی از آقایان هم ممکن است پس از جلسات درمانی پشیمان شوند. لیزر موهای زائد روشی دائمی است و در چندین جلسه صورت میگیرد. در نهایت رشد موهای شما به صورت دائمی کاهش می یاید و این تغییرات برگشت ناپذیر هستند. بنابراین حتماً پیش از مراجعه برای لیزر موهای زائد خوب فکر کنید تا ظاهر بی موی بدنتان در مراحل بعدی برای شما نامطلوب نباشد.
حتماً برای لیزر موهای زائد مرکزی معتبر و مناسب را بیابید و از تخصص فرد مربوطه اطمینان حاصل کنید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران