سندرم آبله مرغان مادرزادی اختلال نادری است که در آن نوزادان هنگام تولد به علت ابتلای مادر به آبله مرغان (واریسلا زوستر) در20 هفته اول بارداری دچارناهنجاری هایی می شوند. 
نوزادان متولد شده با این نقص مادرزادی ممکن است دچارمشکلات زیرباشند:
•    پایین بودن وزن
•    اختلالات پوستی
•    اختلالات اندام ها (دست، پا)
•    مشکلات چشمی
•    مشکلات مغزی
دامنه و شدت علائم  تا حد زیادی  بستگی  به زمان ابتلای مادربه عفونت زوستر و تأثیرآن بررشد جنین دارد. 
 در بسیاری از موارد،  نوزادان مبتلا به سندرم آبله مرغان مادرزادی ممکن است بصورت غیرعادی کوچک باشند و هنگام تولد به دلیل تأخیردررشد طبیعی درداخل رحم  با وزن کم متولد شوند. 
علاوه بر این ضایعات پوستی نیزاغلب وجود دارند.  قسمت های خاصی از پوست ممکن است بیش از حد رشد کرده ضخیمترباشد و یا رشد بیش ازحد کرده وهیپرتروفیک شده بافت اسکار تشکیل داده و پوست اطراف آن ممکن است بصورت غیر طبیعی کلفت، قرمزو ملتهب به نظر برسد.  چنین جای زخمی معمولاً دردستها و یا پاها دیده می شود. 
نوزادان مبتلا همچنین ممکن است دچارهیپوپلازی انگشتان دست و یا پا باشند.   
در برخی موارد،  نوزادان مبتلا به سندرم آبله مرغان مادرزادی ممکن است دچاراختلالات مغزی مانند دژنراسیون  بخش بیرونی مغز (آتروفی کورتیکال ) و یا بزرگی غیر طبیعی حفره مغز(   ventriculomegaly ) باشند.
این سندرم همچنین ممکن است منجربه اختلالات بخشی ازسیستم عصبی شود که کنترل عملکرد غیرارادی (سیستم عصبی خودکار) را برعهده دارد مانند آسیب یا ناهنجاری های رشته های عصبی خاص (فیبرهای عصبی سمپاتیک) که از طناب نخاعی به گردن و یا ناحیه لگن عبور می کنند. 
 برخی از نوزادان و کودکان مبتلا ممکن است دچارمشکلات زیرباشند:
•    کوچکی غیرطبیعی سر (میکروسفالی )  
•    تأخیر درکسب مهارت هایی که نیازبه هماهنگی فعالیت های ذهنی و جسمی دارد (عقب ماندگی روانی)   
•    درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی  
•    ناتوانی های یادگیری  
•    اختلالات چشمی  مانند ازدست دادن شفافیت لنز که منجربه آب مروارید می شود
•     کوچکی غیر طبیعی یک یا هر دو چشم 
•    میکروفتالمی یک یا دو طرفه (حرکات غیر ارادی و سریع  چشم) 
•    التهاب ، زخم و اسکارغشاء خاصی از چشم 
 چنین اختلالات چشمی ممکن است به اختلالات بینایی مختلف منجر شود.  در موارد نادر،  نوزادان مبتلا به سندرم آبله مرغان مادرزادی ممکن است اختلالات دیگری نیزدرارتباط با این سندرم داشته باشند.


 


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران