اگرحیوانی فرزند شما را نیش زد راهکارهای زیررا دنبال کنید:

  1. برای زخمهای جزئی نیش زدگی بسختی آسیبی به پوست می رساند و خطرناک نیست. محل نیش را با آب و صابون بشویید و با پماد آنتی بیوتیک بپوشانید. سپس پانسمان کنید.
  2. برای زخمهای عمیق   اگردراثر حیوان گزیدگی یک سوراخ عمیق درپوست ایجاد شد و یا پوست به شدت پاره شد و خونریزی کرد، با یک پارچه تمیز محل خونریزی را فشارداده و به پزشک مراجعه کنید.
  3. برای عفونت اگرمتوجه نشانه های عفونت شامل ورم، قرمزی، درد یا افزایش ترشح شدید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
  4. اگربه هاری مشکوک هستید اگرتوسط هرحیوان ناقل هاری مانند خفاش دچارگزیدگی شدید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

پزشکان توصیه می کنند که همه افراد باید هرده سال یکبارعلیه بیماری کزازواکسینه شوند. اگرهنگام گزیدگی 5 سال ازاین مدت گذشته باشد و جای نیش عمیق یا آلوده باشد دراولین فرصت واکسن کزاز باید مجددا تزریق شود.

بیشترین میزان گزیدگی مربوط به حیوانات خانگی است. سگ ها بیشترازگربه ها، انسانها را گازمی گیرند. گازگرفتگی گربه ها زخمهای کوچکی ایجاد می کند که احتمال دارد عفونت کنند. احتمال ابتلا به هاری دراثر گازگرفتگی حیوانات وحشی زیاد است. بیماری هاری درخفاش،  راکون، راسو و روباه شایعترازسگ و گربه است. خرگوش، سنجاب و سایرجوندگان بندرت دچارهاری می شوند.

مراکزکنترل و پیشگیری ازبیماریها توصیه می کنند که کودکان و بزرگسالان درمعرض خفاشهای خواب قرارنگیرند و یا به دنبال کشف محل اختفای خفاشها نباشند. توجه داشته باشید که محل گازگرفتگی خفاش به سختی قابل دیدن است.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران