دیافراگم پرده ای است که ازبافت ماهیچه ای وفیبروزی تشکیل شده است و اندام های شکمی را ازقفسه سینه جدا می کند.  رشد غیرطبیعی دیافراگم قبل ازتولد موجب نقص درقسمت های نازک دیافراگم و یا فقدان آن می شود.
 

عدم وجود دیافراگم و یا بازبودن آن باعث می شود که معده و روده به حفره قفسه سینه راه پیدا کنند و باعث فشارآمدن به قلب و ریه شده و منجربه هیپوپلازی ریوی یا همان رشد نیافتن ریه بشود.  این عارضه باعث بروزمشکلات تنفسی ازبدوتولد نوزاد می شود.
 

علائم و نشانه های فتق مادرزادی دیافراگم در5 تا 10 درصد افراد مبتلا قابل مشاهده است.  این افراد ممکن است درمراحل بعدی زندگی دچارمشکلات تنفسی و یا دردهای شکمی به علت ورود روده به داخل حفره سینه بشوند.  
 

حدود 1 درصد ازفتق های مادرزادی بصورت اتفاقی و درتصویربرداری های پزشکی مربوط با مشکلات دیگرکشف می شوند.
نوع فتق مادرزادی دیافراگم بستگی به موقعیت آن دارد.  فتق باکدالِک درکنارو پشت دیافراگم قراردارد و بین 80 تا 90 درصد فتق های مادرزادی دیافراگم ازاین نوع هستند.  

 

نوع دیگرفتق مورگانى است که درقسمت جلوی دیافراگم اتفاق می افتد و 2 درصد موارد را شامل می شود وبنظرمی رسد که درهنگام تولد اثرات شدیدی نداشته باشد.  
 

انواع دیگرفتق دیافراگم که درقسمت میانی دیافراگم بوجود می آید و یا انواعی که درآن عضله دیافراگم تنها با یک پرده بسیارنازک پوشیده شده باشد به ندرت اتفاق می افتند و بسیارنادراست.


 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران