عوامل متعددي از جمله استرس، مصرف دارو، يائسگي و بيماري هايي مانند سندرم تخمدان پلي كيستيك ميتوانند بر ميزان استروژن تاثيرگذار باشند. از آنجاييكه هيچ يك از مكمل هاي دارويي حاوي استروژن واقعي نيستند، ما به شما گياهاني را معرفي ميكنيم كه داراي تركيباتي مشابه استروژن هستند و ميتوانند ميزان استروژن را در بدن افزايش دهند. فيتواستروژن ها (استروژن هاي گياهي) ساختاري شبيه به استروژن انساني دارند؛ بنابراين جايگزين مناسبي در درمان علائم يائسگي و ناباروري تلقي ميشوند. همچنين برخي از اين گياهان ميتوانند ميزان استروژن و پروژسترون را در بدن متعادل سازند.

 

سويا

سويا منبع سرشاري از ايزوفلاون (نوع خاصي از فيتواستروژن) محسوب ميشود و معمولا در درمان علائم يائسگي كاربرد دارد. طبق بررسي هاي انجام شده، ماداميكه سويا مصرف شود، گُر گرفتگي ناشي از يائسگي در زنان كمتر رويت ميگردد. بسته به دستگاه غدد درون ريز هر فرد، تاثيرگذاري سويا ممكن است در افراد مختلف، متفاوت باشد.

 

شبدر قرمز

گل هاي گياه شبدر قرمز حاوي ايزوفلاون هستند و جهت تسكين گر گرفتگي و ديسترس تنفسي بسيار مفيد ميباشند. بر اساس مطالعات متعددي كه صورت گرفته است، شبدر قرمز در درمان علائم يائسگي، سندرم پيش از قاعدگي، پستان درد و ناباروري بسيار تاثيرگذار ميباشد. اثرگذاري شبدر قرمز بسيار نامحسوس است و تاثير شگرفي بر سطح استروژن و ساير هورمون ها ندارد. اما به دليل مقاومت بالا نسبت به بروز عوارض جانبي، در بين افراد از محبوبيت ويژه اي در افزايش سطح استروژن برخوردار است.

 

كوهاش سياه

يكي ديگر از گياهان دارويي محبوب در درمان يائسگي، كوهاش سياه محسوب ميشود. اين گياه حاوي يك تركيب شبه استروژن طبيعي است. كوهاش سياه، جريان خون به اندام هاي لگن و رحم را افزايش ميدهد و درمان مناسبي براي اختلالات قاعدگي ناشي از كمبود استروژن محسوب ميگردد. اين گياه همچنين در درمان علائم يائسگي بسيار موثر و مفيد واقع ميشود.

 

توت درخت پاكدامن

توت درخت پاكدامن حاوي استروژن يا فيتواستروژن نميباشد، اما به متعادل ساختن هورمون هاي زنان در هر سني كمك ميكند. اين گياه كه بنام فلفل راهب نيز شناخته ميشود، قادر به درمان درد پستان، ناباروري، ميل جنسي كم و سندرم پيش از قاعدگي است. توت درخت پاكدامن، مكمل گياهي مناسبي در درمان عدم تعادل هورموني در زنان بشمار ميرود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران