آیا می دانید مصرف داروهای تقویت کننده جنسی چه عوارضی را بدنبال دارد؟  بسیاری ازاین فراورده ها حاوی مواد دارویی خطرناکی هستند که نه تنها برروی انسانها بلکه برروی حیوانات نیزآزمایش نشده اند.

درتحقیقتی که دردانشکده پزشکی هاروارد دراین زمینه انجام شده حقایق کمترآشکارشده ای درمورد این داروها برملا شده است.  صنعت تولیدات این فراورده ها سالانه میلیون ها قرص تولید می کند و ده ها میلیون نفرازآنها استفاده می کنند.  

یکی ازاین محصولات حاوی سیالیس تقلبی است که نوعی داروی دیابت است که اگربصورت مناسب ازآن استفاده نشود می تواند کشنده باشد.  ترکیبی مشابه این محصول درسال 2009 موجب مرگ 12 مرد آسیایی شد.

بیش ازسه چهارم این مکمل ها دارای دوزبالاترازحد معمول می باشد.  داروی ویاگرا درمواد تشکیل دهنده بیش از45 نوع مختلف ازاین  مکمل ها یافت شده است و بعضی ازآنها حاوی حداقل یک نوع آنالوگ که همان نوع شیمیایی ویاگرا است، هستند. 

میلیونها عدد ازاین قرص های جدید هرماهه تولید می شود که اثربخشی آنها بسیاراندک است واطمینانی درمورد سالم بودن آنها وجود ندارد.
این محصولات بطورعمده درچین تولید می شوند و بصورت آنلاین درفروشگاه های مختلف به مشتریان عرضه می شوند.  تأکید سازمان FDA براین نکته است که دراین مکمل ها از آنالوگ های شیمیایی مانند ماری جوانا و یا مواد مشابه بجای گیاهان دارویی برای تقویت جنسی مردان استفاده نشود. 

این دارو اگرحاوی مواد بی اثری باشند فقط به جیب خریداران ضررمی رسانند اما اگرحاوی داروهای ناشناخته ومضر باشند آنگاه تهدید کننده سلامت انسان ها می باشند.

بهترین روش این است که ازمصرف محصولاتی که برای تقویت جنسی تولید شده اند اما توسط سازمان دارو تأیید نشده اند اجتناب شود.  
بسیاری ازاین دارو ممکن است تأثیرزیادی بربرانگیختگی و یا تقویت جنسی داشته باشد اما عوارض جانبی آنها ناشناخته است.  برای مصرف چنین مکمل هایی بهتراست ازمواد تشکیل دهنده آنها و همچنین ازعوارض جانبی آگاهی داشته باشیم.

علت دیگری که باعث فروش این داروها دربازار می شود این است که بسیاری ازآقایان ازمراجعه به داروخانه و خرید داروهای تقویت جنسی ازمحل های شناخته شده خجالت می کشند و درنتیجه مجبورهستند ازداروهای موجود درفروشگاه های اینترنتی و غیره خرید کنند و متأسفانه اکثراین داروها تقلبی هستند.

امیدواریم مطالعه این مقاله آگاهی افراد را نسبت به مصرف این مکمل ها بالاببرد. 


 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران