يك زن در هنگام زايمان طبيعي ميتواند حركاتي را در رحم خود تجربه كند كه با نام انقباضات رحمي شناخته ميشوند. اين حركت هاي شديد و دردناك، بخشي از فرآيند زايمان محسوب ميشوند. اين انقباضات ممكن است در ساير مواقع، از جمله دوران قاعدگي و حين ارگاسم زنان نيز اتفاق بيافتند.

انقباضات حين زايمان، تعابير و معاني مختلفي دارند. آنها ميتوانند به ترشح هورمون اُكسي توكسين در بدن مادر كمك كنند. اين هورمون منجربه ترشح شير مورد نياز كودك براي تغذيه ميگردد. خود شيردهي سبب انقباض رحم شده و اجازه ميدهد تا پس از زايمان، رحم كوچك شود و به اندازه طبيعي پيش از بارداري خود بازگردد. اكسي توكسين همچنين رفتار و عواطف مادرانه را افزايش ميدهد و پيوندي بين مادر و كودك ايجاد ميكند.

انقباضات رحمي همچنين به دهانه رحم كمك ميكند تا در حين زايمان نازك و گشاد شود و نوزاد به راحتي متولد شود. پس از زايمان نيز انقباضات رحمي وجود دارد. در اين زمان، انقباضات سبب ميشود خون رحم لخته شود تا از خونريزي شديد و از دست دادن خون جلوگيري شود. انقباضات رحمي همچنين كمك ميكند كودك در زمان زايمان، به داخل كانال زايمان سرازير شود.

درد حاصل از انقباضات رحمي به قدرت و طول آن بستگي دارد. هنگاميكه زايمان آغاز ميشود، معمولا انقباضات با درد خفيفي همراه است. زمانيكه فرآيند زايمان طولاني شود، درد ناشي از آن متوسط تا شديد است و اغلب حين زايمان، درد بسيار شديد است.

گاهي ممكن است در نتيجه زايمان نادرست، انقباضات زود هنگام رحمي بروز يابد كه با نام انقباضات براكستون هيكس شناخته ميشود. اين اسپاسم متناوب ممكن است در اوايل هفته ششم بارداري آغاز شود و اغلب تا سه ماهه دوم يا سوم محسوس نميباشد. برخلاف درد زايمان، درد ناشي از انقباضات براكستون هيكس، نامنظم و بدون درد است و نوعي آمادگي براي به دنيا آمدن كودك تلقي ميشود.

برخي زنان ممكن است انقباضات رحمي را در دوران قاعدگي خود نيز تجربه كنند. اگرچه دردهاي قاعدگي معمولا بطور قابل توجهي درد كمتري به نسبت درد زايمان دارند، اما آنها هم ايجاد درد و ناراحتي زيادي ميكنند. برخي زنان با ورزش يا استفاده از كيسه آب گرم درد خود را تسكين ميدهند. زنانيكه علائم شديد تر و درد عود شونده اي دارند، بهتر است جهت درمان به يك متخصص زنان مراجعه كنند.

گاهي اوقات، مقاربت نيز منجربه بروز انقباضات رحمي ميشود. در طول ارگاسم يك زن، جهت عبور مايع مني مرد و رسيدن آن به لوله هاي رحم، واژن و رحم منقبض ميشوند. اگرچه اين انقباضات هميشه احساس نميشوند، اما گاهي اوقات دردناك هستند. احتمال بروز و احساس اين انقباضات در حين ارگاسم زنان باردار كه در مراحل نهايي بارداري بسر ميبرند، بسيار زياد است.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران