شنیدن موسیقی و آوازخواندن درافراد مبتلا به آلزایمر و سایر اختلالات زوال عقل انگیزه های عاطفی و رفتاری بوجود می آورد. حافظه موسیقیایی افراد مبتلا به آلزایمرازبین نمی رود زیرا این بیماری نمی تواند به قسمتی ازمغز که مربوط به موسیقی است آسیبی وارد کند.

تأثیرموسیقی بربیماران آلزایمری

  • ازبین بردن استرس
  • کاهش اضطراب و افسردگی
  • کاهش بیقراری

موسیقی با کاهش میزان اضطراب و پریشانی و انتقال آرامش و عشق به دیگران دربیماران آلزایمری بخصوص کسانی که دربرقراری ارتباط با دیگران دچارمشکل هستند، به مراقبین این بیماران کمک می کند.

انتخاب موسیقی برای بیماران آلزایمری بسیارمهم است. پس به نکات زیرتوجه داشته باشید:

به علاقه بیمارتوجه کنید   

او ازچه سبک موسیقی لذت می برد؟ چه نوع موسیقی یادآورخاطرات خوب او است؟ 

ازخانواده و دوستان او بخواهید لیستی ازآهنگهای مورد علاقه او تهیه کنند.

آرامش دادن به بیمار  

 هنگام غذا خوردن و یا انجام کارهای صبحگاهی برای اویک موزیک آرامش بخش پخش کنید

هنگام پخش موسیقی صداهای دیگررا قطع کنید 

حجمی از صدا ها را به نسبت توانایی شنیداری بیمارانتخاب کنید. هرصدای دیگری که دراین میان شنیده شود باعث سردرگمی و گیجی بیمارخواهد شد.

تشویق بیماربه تحرک  

 به او بگویید همراه با موسیقی دست بزند و یا با ریتم موسیقی به پای خود ضربه بزند.

آوازخواندن  

آوازخواندن بیمارهمراه با موسیقی به بهبود حال او و برقراری ارتباط با دیگران کمک می کند. آوازخواندن ممکن است خاطرات قدیمی را برای او زنده کند.

به نتیجه کارتوجه کنید  

 اگربیماربه آهنگهای بخصوصی علاقمند است آنها را تکرارکنید و اگر به موسیقی خاصی  واکنش منفی نشان داد، آهنگ دیگری انتخاب کنید. 


فراموش نکنید که موسیقی تأثیری بر وضعیت شناختی و کیفیت زندگی بیمارنخواهد گذاشت. درک بهتراثرات دقیق موسیقی بربیماری آلزایمرنیازمند انجام مطالعات بیشتراست.
 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران