انزال پس گرد هنگامی اتفاق می افتد که مایع منی درطی انزال بجای خروج ازطریق آلت تناسلی وارد مثانه می شود.

این بیماری شایع نیست و زمانی بروزمی کند که گردن مثانه بسته نمی شود.  دراین صورت مایع منی بجای حرکت بجلو وبطرف آلت تناسلی به عقب برگشته و وارد مثانه می شود.


دلایلی که موجب انزال پس گرد می شود عبارتند از:
•    دیابت
•    بعضی از داروها مانند داروهای مؤثردردرمان فشار خون بالا و برخی از داروهای تغییر دهنده خلق و خو  
•    داروها یا جراحی برای درمان پروستات یا مشکلات مجرای ادرار

 

انزال پس گرد ناشی ازجراحی یا دیابت را نمی توان درمان کرد.  اما اگراین بیماری به دلیل استفاده ازدارو باشد پس ازقطع مصرف مشکل برطرف می شود.

علائم این بیماری شامل موارد زیراست:
•    ادرارکدربعد از ارگاسم
•    نبودن و یا کم بودن منی درطی انزال  

 

اگرآزمایش ادرار بلافاصله پس ازانزال گرفته شود وجود مقدارزیادی اسپرم درادراررا نشان خواهد داد.

این بیماری ممکن است باعث ناباروری بشود.  اما می توانند مایع منی را ازمثانه بردارند وبا تکنیک های کمک باروری ازآن استفاده کنند.
 

برای پیشگیری ازاین بیماری رعایت موارد زیرلازم است:
•    اگر به دیابت مبتلا هستید قند خون خود را بخوبی کنترل کنید.
•    اجتناب از مصرف داروهایی که موجب بروزاین مشکل می شود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران