انزال با تأخیر یک بیماری است که درآن مرد قادربه انزال نیست.  این مشکل ممکن است درطول مقاربت یا با تحریک دستی با یا بدون شریک جنسی اتفاق بیفتد. انزال هنگامی اتفاق می افتد که مایع منی از آلت تناسلی مرد خارج شود.

اکثرمردان درچند دقیقه پس از شروع به رانش درطول مقاربت به انزال می رسند.  مردانی که به تأخیر در انزال مبتلا هستند ممکن است قادر به انزال نباشند ویا با تلاش زیاد پس از مقاربت طولانی ( 30 تا 45 دقیقه) به انزال برسند.

انزال با تأخیرمی تواند علل روانی و یا فیزیکی داشته باشد.
 

علل روانی شایع عبارتند از:
•    پس زمینه های مذهبی که باعث می شود نگرش شخص به ارتباط جنسی مانند ارتکاب گناه باشد. 
•    نداشتن جذابیت کافی برای داشتن شریک جنسی
•    بیماری ناشی ازعادت استمناء بیش ازحد
•    آسیب پذیری به عللی مانند  خودارضایی، داشتن رابطه جنسی نامشروع  و یا دانستن این نکته که  شریک زندگی با فرد دیگری ارتباط جنسی دارد.

برخی از عوامل مانند خشم ازشریک زندگی ممکن است موجب بروزاین مشکل شود. 
 

علل فیزیکی ممکن است شامل:
•    انسداد مجاری که مایع منی از آنها عبورمی کند.
•    استفاده از داروهای خاص
•    بیماری های سیستم عصبی  مانند سکته مغزی یا آسیب عصب به نخاع یا کمر
•    کمبود تستوسترون
•    آسیب عصبی درحین عمل جراحی درلگن
 
تحریک آلت تناسلی مرد با وسیله ارتعاش و یا دستگاه های دیگر ممکن است تعیین کند که آیا سیستم عصبی بیمارمشکل دارد یا خیر.   
آزمایش سیستم عصبی ممکن است مشکلات عصبی دیگری را که با تأخیرانزال مرتبط است نشان دهد.   

 درمان

اگر تا بحال ازطریق هرگونه تحریک انزال نداشته اید برای تعیین اینکه آیا مشکل شما علت فیزیکی دارد یا خیربه اورولوژیست مراجعه کنید.  تحریک ممکن است شامل انزال درخواب، استمناء و یا مقاربت باشد.

اگردرزمان معینی توانایی انزال ندارید برای بررسی مشکل خود به پزشک متخصص مراجعه فرمایید.  درمان این مشکل به هردو همسرمربوط می شود.

در مواردی که  مشکل دررابطه یا عدم میل جنسی وجود دارد، ممکن است شما به درمان برای بهبود رابطه و صمیمیت عاطفی نیاز داشته باشید.
 

گاهی اوقات هیپنوتیزم ممکن است به درمان کمک کند.  خود درمانی اغلب موفقیت آمیز نیست.
 

گاهی مصرف داروممکن است به برطرف شدن مشکل کمک کند اما مصرف دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید. برای اینکه ازدرمان نتیجه بهتری بگیرید باید واجد شرایط زیرباشید:


•    داشتن تجربه جنسی رضایت بخش
•    مدت طولانی ازبروزاین مشکل نگذشته باشد
•    میل جنسی وجود داشته باشد
•    نسبت به شریک جنسی خود احساس عشق و جذبه داشته باشید
•    برای درمان انگیزه داشته باشید
•    مشکلات روانی جدی نداشته باشید

 

عوارض احتمالی
اگرمشکل شما درمان نشود عوارض زیرممکن است اتفاق بیفتد:
•    اجتناب ازتماس جنسی
•    مهارکردن میل جنسی
•    استرس زناشویی
•    نارضایتی جنسی
•    نارضایتی ازبارداری


اگرمایل به بچه دارشدن هستید با استفاده ازتکنیک های باروری مانند جمع آوری اسپرم استفاده کنید.
 

پیشگیری ازبروز تأخیردرانزال
داشتن نگرش سالم در مورد روابط جنسی و اندام تناسلی به جلوگیری ازتأخیر درانزال  کمک می کند.  شما مجبوربه برقراری ارتباط جنسی نیستید همانگونه که مجبوربه خوابیدن نیستید.  هرچه برای ایجاد رابطه جنسی بیشتربه خود فشاربیاورید کارسختترخواهد شد.

تمرکزکردن،  قرارداشتن درمحیط آرام و نداشتن استرس و اضطراب مانند ترس ازبارداری یا بیماری به برطرف شدن مشکل شما کمک می کند. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران