نمک خطرات زیادی برای بدن دارد و حتی اگر شما در اثر مصرف زیادی مبتلا به فشار خون نشوید ،ممکن است به قلب و کلیه و مغز و رگهای خونی خود آسیب رسانید .
محققان شواهد موجود را مورد بررسی قرار دارند و به این نتیجه رسیدند که میزان بالایی از نمک میتواند به بسیاری از ارگانهای بدن آسیب رساند و این مورد حتی برای افراد مقاوم در برابر نمک هم صدق میکند .در این افراد میزان نمک مصرفی تأثیری در افزایش فشار خون نخواهد داشت .
مصرف زیاد نمک باعث می‌شود تا عمل‌کرد اندوتلیویم مختل شد که همان پوشش داخلی رگهای خونی است .سلولهای اندوتلیال در تعداد زیادی از فرایندها شرکت میکنند مانند لخته کردن خون و حفاظت از بدن .مصرف زیاد نمک در سفتی و سختی شریانها نیز مؤثر است .
نمک میتواند بطن چپ قلب را بیش از اندازه بزرگ نماید .بطن چپ قلب بافتی عضلانی است که دیواره ی  محفظه ی  اصلی پمپاژ قلب را می‌سازد .
هر چقدر دیواره های این محفظه بزرگ‌تر شوند ،سازگاری آن‌ها کمتر شده و حتی توانایی پمپاژ آن‌ها به نسبت یک قلب سالم کاهش می‌یابد .
مصرف زیاد نمک در تخریب کلیه ها  و سیستم عصبی  نیز مؤثر است که به آن سیستم پرواز یا جنگ می‌گویند .

محققان باور دارند که افزایش سطح مصرف سدیم میتواند اعصاب سمپاتیک در مغز را حساس نماید  و باعث شود تا مغز پاسخ بیشتری به انواع محرک‌ها داشته باشد که شامل انقباض عضلانی اسکلتی می‌شود .
حتی اگر شما در اثر مصرف زیاید نمک به فشار خون مبتلا نشوید ،جریان سمپاتیک میتواند تأثیر خطرناکی بر ارگانهای شما داشته باشد .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران