سركلاژ دهانه رحم، روشي است كه در آن جهت جلوگيري از سقط جنين يا تولد نوزاد نارس، چندين بخيه براي بستن دهانه رحم ايجاد ميگردد. دهانه رحم در قسمت تحتاني رحم قرار دارد كه به واژن باز ميشود.

سركلاژ دهانه رحم هم از راه واژن (سركلاژ ترانس واژينال دهانه رحم) انجام ميشود، هم از راه شكم (سركلاژ ترانس دهانه رحم) كه امروزه اين روش كمتر رايج است. معمولا بخيه ها حوالي هفته 37 ام بارداري كشيده ميشوند.

چنانچه دهانه رحم، پيش از تولد نوزاد در معرض خطر باز شدن قرار داشته باشد يا در موارديكه دهانه رحم شروع به باز شدن زودهنگام كند، پزشك انجام سركلاژ دهانه رحم را توصيه خواهد كرد. با اين حال انجام سركلاژ براي همه افراد مناسب نميباشد و نه تنها از تولد زودهنگام نوزاد جلوگيري نميكند، بلكه ميتواند منجربه بروز عوارض و پيامدهاي جدي نيز شود. بنابراين پيش از انجام اين كار بايد در خصوص همه معايب و محاسن آن تحقيق و مشورت كنيد.

 

علت انجام سركلاژ دهانه رحم

پيش از بارداري، دهانه رحم بسته و محكم است. در دوران بارداري، به تدريج دهانه رحم نرم شده، و به منظور آمادگي براي زايمان، طولش كاهش ميابد (افاسمان) و باز ميشود (ديلاتاسيون يا اتساع). چنانچه به بي كفايتي دهانه رحم (نارسايي دهانه رحم) مبتلا باشيد يا دهانه رحم ضعيفي داشته باشيد، ديلاتاسيون بسيار زودتر از موعد اتفاق خواهد افتاد. در نتيجه، ممكن است جنين سقط شود يا نارس و پيش از زمان مقرر متولد شود.

در موارد زير به منظور پيشگيري از تولد نوزاد نارس، پزشك سركلاژ دهانه رحم را توصيه خواهد كرد:

-    يك يا چندين سابقه سقط جنين در سه ماهه دوم بارداري كه ناشي از اتساع بدون درد دهانه رحم است.

-    سركلاژ قبلي به دليل اتساع بدون درد دهانه رحم در سه ماهه دوم بارداري.

-    تشخيص اتساع بدون درد دهانه رحم در سه ماهه دوم بارداري حين معاينه.

-    بارداري تك قلويي، تولد زودهنگام و خودبخودي نوزاد پيش از هفته 34 ام بارداري و حين سونوگرافي پيش از هفته 24 ام بارداري (طول دهانه رحم كمتر از 25 ميلي متر).

 

سركلاژ دهانه رحم براي همه افراد مناسب نميباشد. در موارد زير پزشك مانع از انجام سركلاژ خواهد شد:

-    خونريزي واژينال

-    زايمان زودرس

-    عفونت داخل رحم

-    پاره شدن زودرس كيسه آب يا نشت كردن آن پيش از هفته 37 ام بارداري

-    بارداري چند قلويي

-    وجود ناهنجاري در جنين

-    پرولاپس بندناف

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران