بیماری پارکینسون بیماری پیچیده ای است که موجب ناتوانی بیمارمی شود و بیماران مبتلا به این بیماری برای ادامه زندگی نیازبه مراقبت های پرستاری شخصی دارند.  

نکات مهم درمورد بیماران مبتلا به پارکینسون

•    ازهر20 نفربیمارمبتلا به پارکینسون یک نفرآنها زیر40 سال است.
•    ترکیبی ازعلائم اختلال حرکتی و غیرحرکتی انجام کارهای روزمره را برای این افراد مشکل می کند.
•    لازم است بمنظورکنترل بیماری، بیماران داروها را بموقع دریافت کنند.
•    وظیفه پرستارانی که ازبیماران پارکینسونی مراقبت می کنند دادن داروها،  حمایت عاطفی و کنترل و راهنمایی بیماران است.
•    روش های مراقبت ازاین بیماران متفاوت است و ممکن است هرساعت با ساعت قبل متفاوت باشد.

این بیماران علاوه برمشکلات حرکتی علائمی مانند خستگی، درد، افسردگی و یبوست را تجربه می کنند که علائم غیرحرکتی بیماری هستند. این علائم تأثیرمنفی برزندگی بیمارمی گذارد و باعث ناتوانی بیمارمی شود. 
 

بیماران مبتلا به پارکینسون نیازبه مراقبت های گسترده ای ازجمله خدمات پزشکی و اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، اجتماعی و عاطفی دارند.  این بیماران به دلیل بیماری طولانی مدت نیازبه مراقبت های پزشکی 24 ساعته دارند.  

 

مراقبت های پرستاری مورد نیازاین بیماران عبارتند از:

مراقبت های  اولیه:  این خدمات شامل کمک به حفظ توانایی فرد بیماردرانجام وظایف روزانه است.  مانند مراقبت شخصی برای حفظ امنیت ونظارت ورسیدگی بیمار
مراقبت های حرفه ای:  مانند خدمات حرفه ای پرستاری برای انجام درمان بصورت منظم، ازجمله انجام خدماتی مانند پرستاری ازجسم بیمار، کاردرمانی و درمان های تنفسی  


خدماتی که پرستاربه بیمارمبتلا به پارکینسون ارائه می دهد شامل موارد زیراست:
•    حمام کردن، غذا دادن، پوشاندن لباس و بردن بیماربه دستشویی
•    مراقبت های 24 ساعته
•    فعالیت های اجتماعی و تفریحی

 

وظیفه پرستاران این است که تا حد ممکن به بیماران مبتلا به پارکینسون احساس آرامش و راحتی بدهند و آنها را تشویق به برقراری ارتباط با مردم بکنند.  

بهتراست پرستارهنگام صحبت کردن با بیمارازکلمات و عبارات آشنا استفاده کند و با دقت به حرف های بیمارگوش بدهد و فرصت کافی برای حرف زدن به اوبدهد.

موضوع قابل توجه درپرستاری ازاین بیماران توجه به نوسانات بیماری و تنظیم دوزداروها بمنظورکنترل بیماری است.  افراد مبتلا به این بیماری ممکن است بسیارآسیب پذیرباشند و یا درنتیجه مراقبت های پرستاری زندگی طولانی تری داشته باشند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران