تعداد زیادی از محققان و عوامل دولتی در حال تحقیق بروی امکان ارتباط بین بیماری‌های لثه ای و بیماری‌های قلبی هستند .تعدادی از محققان تصریح میکنند که باکتری های موجود در دهان که خود عامل بروز بیماری‌های لثه ای میباشند ،وارد جریان خون شده  و التهاب رگهای خونی را بوجود می آورند .این تغییرات خود در بروز سکته قلبی  و بیماری‌های قلبی موثرند .
مطالعات زیادی وجود دارند که این ارتباط را رد کرده و یا تأیید میکنند .در مطالعه‌ای که در بخش سکته قلبی مجله ی انجمن قلب چاپ شد ،مشخص شد که افرادی که در ابتدای یک دوره آزمایشی 12 ساله ،کمتر از 25 دندان داشته‌اند (از دست دادن دندانها به عنوان نتیجه ی عدم درمان بیماری‌های لثه ای ) به میزان 57 درصد بیشتر از دیگران در معرض سکته قلبی هستند .
 در مطالعه دیگری 4000 نفر شرکت کردند  و به مدت 17 سال تحت مراقبت بودند  و مشخص شد که این افراد با درمان بیماری‌های لثه ای ،به میزان کمتری در معرض بیماری عروق کرونر  قرار میگیرند .

نکاتی در خصوص بیماری‌های قلبی  و مراقبت از لثه ها 

لیست کاملی از نام و دوز مصرفی داروهای درمانی قلب به همراه سایر داروهای مصرفی تان را به دندانپزشکتان بدهید .با این کار به وی کمک میکنید تا بهترین روش درمانی و دارو را برای شما انتخاب نماید 
میتوانید شماره تلفن و نام دکتر قلبتان را به دندانپزشکتان بدهید تا در صورت نیاز با وی صحبت کند 
در صورتی که نگرانی‌هایی در خصوص پروسیجر های دندانی دارید ،با هر دو پزشک خود مشورت کنید تا دندانپزشکتان از روش‌هایی برای کاهش درد و ترس شما استفاده نماید .

محققان باور دارند که این ارتباط تصادفی بوده و نمیتوان عنوان کرد که بیماری‌های لثه ای مستقیماً بیماری‌های قلبی را بوجود می آورند .باید نقش این دو مورد را به خوبی تعیین کرد .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران