بسیاری از مادران  پس ازچند ماه ازتولد نوزاد متوجه ریزش موهایشان می شوند.  این ریزش مو طبیعی است ودائمی نیست.  ریزش مو پس اززایمان به علت پایین آمدن سطح استروژن است و با مراجعه به متخصص پوست و مو درمان خواهد شد.  
 

خوشبختانه ریزش مو پس اززایمان موقتی است و مستلزم درمان خاصی نیست.  بسیاری ازمادران پس ازاینکه فرزندشان یکساله شد متوجه می شوند که موهایشان دوباره حجم قبلی را بدست آورده است.
اما اگرریزش موهایتان شدید است بهتراست به متخصص پوست مراجعه کنید.  

توصیه هایی که پزشک متخصص پوست به شما می کند شامل موارد زیراست:
 
•    استفاده از شامپوی حجم دهنده:  این شامپوها که حاوی مواد پروتئینی است موها را پوشش می دهد و به نظر می رسد و درنتیجه موها پرپشت بنظر می رسند.

 

•    استفاده نکردن ازشامپوهای حاوی نرم کننده:  این شامپوها حاوی نرم کننده های سنگینی است که  مو را سنگین می کند و موبنظرکم پشت می رسد.
 

•    استفاده از نرم کننده مخصوص موهای نازک:   این نرم کننده ها فرمول متفاوتی دارند و مورا سنگین نمی کنند.   
 

•    استفاده از نرم کننده فقط برای پایین مو:  نرم کننده را فقط برای قسمت های پایین مو استفاده کنید. 
 

•    از نرم کننده های غلیظ استفاده نکنید:   این نرم کننده ها بسیارسنگین هستند.

شما می توانید ازیک شامپوی مناسب موهای نازک استفاده کنید زیرا این شامپوها حاوی مواد حجم دهنده و همچنین نرم کننده مخصوص موهای نازک هستند.
همچنین می توانید تغییری هم درمدل موهایتان ایجاد کنید بعضی ازمدل های مو،  موها را پرحجم ترنشان می دهند.
موهای کوتاه وقت کمتری برای مرتب شدن نیازدارد و مادران می توانند با صرفه جویی دروقت توجه خود را بیشترمعطوف فرزندشان بکنند.

 

سایرعلل ریزش مو
بسیاری از مادران پس از زایمان ریختن بیش از حد مو را تجربه کنند.  ریختن مو معمولاً حدود چهار ماه پس از زایمان اتفاق می افتد.  اما پس ازیکسالگی کودک  موها رشد عادی خود را بدست می آورند.  اگرموها پرپشتی طبیعی خود را پس از یک سال دوباره به دست نیاورد شما می توانید به متخصص پوست و مومراجعه کنید.  

عوامل بسیاری باعث ریزش موها می شود و تشخیص دقیق برای درمان مؤثر ضروری است.
  

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران