استفاده از لیزر برای رفع موهای زائد بدون درد و به طور موثر انجام می شود و روشی است که به طور دائم و به میزان قابل توجهی موهای زائد بدن را کاهش می دهد. 
تعداد دوره های لیزر درمانی مورد نیاز به منطقه تحت درمان و میزان رشد موهای زائد بستگی دارد. به طور معمول جلسات لیزر درمانی موهای زائد صورت هر 4 هفته انجام می شود. در بخش های دیگر بدن ممکن است جلسات هر 6 یا 8 هفته برگزار شوند. 
اگر لیزر را برای بخش های مختلف بدن استفاده می کنید، جلسات لیزر درمانی حتما باید به طور منظم انجام شوند. لازم نیست حتما منتظر رشد موها باشید تا جلسه بعدی لیزر درمانی را انجام دهید زیرا فولیکول ها مدت ها قبل از اینکه مو ظاهر شود در زیر پوست فعال می مانند. در این مرحله لیزر بر روی فولیکول ها تاثیر خواهد داشت و به این شکل از رشد مو جلوگیری می شود. 
لیزر درمانی گاهی باعث قرمزی پوست می شود که مشابه آفتاب سوختگی می باشد. در اکثر موارد این قرمزی تا 24 ساعت پس از اتمام درمان برطرف می شود و هیچ اثری از آن باقی نمی ماند. اگر در مدت زمان کوتاه تعداد جلسات بیشتری انجام شود، قرمزی پوست مدت زمان بیشتری بر روی پوست خواهد ماند. به هر حال در هر شرایط بسیار مهم است که پوست را از قرار گرفتن در مقابل نور خورشید محافظت کرد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران