هيپوكسي جنيني (خفگي جنين) زماني اتفاق مي افتد كه جنين از منبع اكسيژن مناسب محروم ميشود. اين امر ممكن است به دلايل مختلف، از جمله پرولاپس يا انسداد بند ناف، انفاركتوس جفت يا سيگار كشيدن مادر رخ دهد. ممكن است محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) عامل يا نتيجه اين كمبود اكسيژن باشد. هيپوكسي جنيني ميتواند به آسيب سلولي كه در دستگاه عصبي مركزي (مغز و نخاع) رخ ميدهد، منجر شود. اين امر منجربه افزايش مرگ و مير و همچنين افزايش خطر سندرم مرگ ناگهاني نوزاد (SIDS) ميگردد. محروميت از اكسيژن، علت اوليه و يك عامل خطر در بروز اختلالات عصبي متعدد مانند صرع، اختلال كم توجهي-بيش فعالي، اختلالات خوردن و فلج مغزي در جنين و نوزاد تازه متولد شده محسوب ميگردد.

 

علت هيپوكسي جنيني

علل مختلفي در بروز هيپوكسي جنيني دخيل ميباشند. قابل پيشگيري ترين علت آن سيگار كشيدن مادران ميباشد. اثبات شده است كه كشيدن سيگار توسط زنان باردار، طيف گسترده اي از اثرات سو براي جنين درحال رشد در بر دارد. در بين اين اثرات منفي، مونوكسيد كربن ناشي از كمبود اكسيژن در بافت و نارسايي جفت وجود دارد كه منجربه كاهش جريان خون از رحم به جفت شده و در نتيجه عرضه خون اكسيژن دار به جنين كاهش ميابد. 

بر اساس تحقيقات، نارسايي جفت در نتيجه كشيدن سيگار تاثير منطقي در بروز پره اكلامپسي دارد. همچنين نيكوتين به تنهايي، به عنوان يك تراتوژن (عامل آسيب زا) محسوب ميگردد كه بر دستگاه عصبي خودكار اثر گذاشته و منجربه افزايش استعداد ابتلا به آسيب هاي مغزي ناشي از هيپوكسي خواهد شد.

كم خوني مادر كه بازهم علت اصلي آن كشيدن سيگار است در بروز هيپوكسي جنيني دخيل ميباشد. سيگار كشيدن مادران باردار منجربه كاهش هسته گلبول هاي قرمز خون (NRBC) شده و در نتيجه تعداد گلبول هاي قرمز خون در دسترس براي حمل و نقل اكسيژن كاهش ميابد.

در نتيجه هيپوكسي حين تولد، آسيب مغزي پري ناتال رخ ميدهد كه ظرف 48 ساعت پس از زايمان اتفاق مي افتد. اين مورد يكي از شكل هاي آنسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک ميباشد.

 

درمان هيپوكسي جنيني

درمان نوزادان مبتلا به آسفيكسي (اختلال در اکسیژن رسانی بافتی در دوران جنینی و بدو تولد نوزاد) از طريق كاهش درجه دماي مركزي بدن (هيپوترمي درماني)، درمان موثري در كاهش مرگ و مير و بهبود اثرات عصبي محسوب ميگردد. شروع هيپوترمي درماني ظرف 6 ساعت اوليه پس از زايمان، شانس زنده ماندن نوزاد را بطور چشمگيري افزايش ميدهد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران