موسیقی بخشی از زندگی همه ما را تشکیل میدهد و میتواند یاداور خاطراتی تلخ یا شیرین از زندگی مان باشد .موسیقی تأثیر زیاد ی بر عواطف انسانی دارد و حتی میتوان باعث بروز عواطفی متفاوت شود مثلاً فردی ناراحت و غمگین را شاد سازد و یا بالعکس .
موسیقی بر روان شما هم اثر داشته و باعث میشو تا بدن واکنشی روان شناختی داشته باشد مانند کاهش ضربان قلب .مطالعات انجام شده نشان میدهد که موسیقی درمانی میتواند برای بهبود مشکلات قلبی و درد های مزمن مؤثر باشد .

میزان سرعت موسیقی  و ضربان قلب 

زمانی که فردی به موسیقی گوش میدهد ،ضربان قلب وی تغییر میکند ولی شدت ضربان قلب با توجه به نوع و سرعت موزیک تغییر میکند .مطالعات انجام گرفته در سال 2009 در دانشگاه هاروارد نشان میدهد که افرادی که روزانه به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت به موسیقی گوش کردند ،به نسبت دیگران ضربان قلب آرام‌تری داشتند .در مطالعات دیگری هم مشخص شد که موسیقی‌های تند میزان ضربان قلب افراد را افزایش میدهند .

پیش‌زمینه و ضربان قلب 

میزان واکنش قلب یک فرد به موسیقی با توجه به اینکه وی پیش‌زمینه در گرایش هنر و موسیقی دارد یا خیر تغییر خواهد کرد .در مطالعه‌ای واکنش نوازنده های موسیقی با افراد معمولی مقایسه شد و مشخص شد که این افراد در هنگام پخش موسیقی ضربان قلب  و تنفس سریع‌تری دارند .یکی از دلایل این حالت این است که آن‌ها پیچیدگی ها و فراز و فرود های موسیقی را بهتر درک میکنند و واکنش آن‌ها به گونه  ای سازگار با ریتم موسیقی است .

خاصیت شفا بخشی موسیقی 

موسیقی‌های آرامش بخش  علاوه بر کاهش فشار خون و ضربان قلب میتوانند  میزان درک فرد از درد را تغییر دهند .بیمارانی که به موسیقی گوش میدهند درد کمتری را حس میکنند و به نسبت دیگران نگرانی کمتری در خصوص روند درمانی دارند .موزیک تا حدی استرس را کم میکند بنابراین اثری آرام‌بخش برای قلب دارد .

اثر موسیقی بر عمل‌کرد ورزشی 

مطالعات انجام شده در سال 2002 نشان میدهد که افرادی که در حین دویدن به موسیقی گوش کردند به نسبت دیگران درک کمتری از میزان مسافت پیموده شده داشتند و همچنین میزان افزایش ضربان قلب آن‌ها کمتر بود .مطالعات دیگری این نتایج را نقض کرده و نشان میدهند که میزان افزایش یا کاهش ضربان قلب بیشتر جنبه روان شناختی داشته و به دید فرد نسبت به موسیقی پخش شده بستگی دارد .ممکن است فردی به موسیقی آرامی گوش نماید که مورد علاقه وی نیست و در همین حال افزایش ضربان قلب را تجربه کند .

نوآوری های موسیقی 


پیشرفت‌.های فناوری به شما این امکان را میدهند تا موسیقی‌های خود را با توجه به ضربان قلبتان تنظیم نمایید .تعدادی از پخش کننده های موسیقی همانند یک ارزیاب ضربان قلب عمل کرده و یا توجه به آن موسیقی را پخش میکنند و یا تعویض میکنند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران